16-17 października br. w Świdnicy na Dolnym Śląsku odbyła się doroczna konferencja w ramach Kongresu Turystyki Polskiej. Spotkanie odbyło się już po raz piąty i na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych spotkań sektora turystycznego i jednostek samorządu terytorialnego.
Laureaci Nagrody Turystyczny Produkt / Usługa Roku 2019 oraz Przyjazna Gmina 2019 Foto: Wiktor Bąkiewicz / Media

Temat tegorocznej konferencji – Turystyka w czasach experience economy. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka – skupiał zagadnienia, które dotyczyły m.in. turystyki sportowej, innowacji w gospodarce XXI wieku, roli dziedzictwa niechcianego, samorządu terytorialnego jako kreatora i współtwórcę produktów turystycznych, a także organizacyjnego i informatycznego wsparcia rozwoju różnorodnych projektów.

Konferencja była dedykowana przedstawicielom organizacji branżowych, pozarządowych, przedsiębiorcom, naukowcom i przedstawicielom samorządów terytorialnych zajmujących się turystyką, promocją, sportem i kulturą. Odbyło się szereg sesji plenarnych, panele dyskusyjne, networking, study tour po Świdnicy i okolicach oraz warsztaty dla organizatorów turystyki, samorządowców i hotelarzy, prowadzone przez ekspertów.

W gronie prelegentów znaleźli się m.in. prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska, która poruszyła zagadnienia związane z innowacjami na rynku turystycznym oraz poprowadziła warsztat dla osób, które chciały pogłębić swoją wiedzę w zakresie profesjonalnego posługiwania się nowymi kanałami medialnymi i technologiami, prof. GSW dr hab. Armin Mikos von Rorhscheidt, prof. dr hab. Andrzej Rapacz, Adam Karpiński, Hanna Bunio, czy specjalista w zakresie organizacji eventów sportowych i turystki sportowej - Grzegorz Kita.

Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. tego jak tworzyć filary doświadczenia turystycznego, jakie są poziomy interpretacji dziedzictwa we współczesnych produktach turystyki kulturowej, jak kształtują się tendencje w gastronomii wobec ekonomii doświadczeń, czym są eko trendy w promocji, jak zainspirować gości atrakcjami regionu, czym są innowacje produktowe gospodarstw agroturystycznych Polski Wschodniej, jak sprawić, aby kampanie na Facebooku nie trafiały w próżnię, jak wprowadzić różnorodność doświadczeń tematycznych w obiekcie dziedzictwa, czy wreszcie jak przebiega droga od zwykłego produktu do niezapomnianego doświadczenia.

Podczas tegorocznej konferencji, tradycyjnie redakcja Forum Biznesu, jako partner medialny i merytoryczny tego wydarzenia, uhonorowała firmy, instytucje i samorządy przyjazne rozwojowi turystyki nagrodami Turystyczny Produkt / Usługa Roku oraz Przyjazna Gmina. Idea tych wyróżnień zrodziła się pięć lat temu właśnie w Świdnicy, która jako organizator i gospodarz konferencji turystycznej sama wytycza trendy w wielu obszarach tego sektora. W tym roku miasto odebrało nagrodę Turystyczny Produkt Roku 2019 za Czerwonego Barona. To przydomek asa przestworzy z czasów I wojny światowej Manfreda von Richthofena, który dzieciństwo spędził w Świdnicy. Do dziś w mieście stoi jego rodzinny dom, na miejscowym cmentarzu pochowany jest jego ojciec i brat. Postać Richthofena była inspiracją do zbudowania repliki jego samolotu – czerwonego trójpłatowca Fokker, który „wylądował” w Parku Sikorskiego. Utworzono też trasę turystyczną w aplikacji mobilnej szlakiem Czerwonego Barona. Całość wspierała kampania informacyjna w mediach oraz szereg wizerunkowych działań promocyjnych (gadżety, ulotki, pocztówki, filmy). Wszystko to w ramach polsko-czeskiego projektu „Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov”, który wspólnie zrealizowały te dwa miasta współpracujące ze sobą od ponad 20 lat. Projekt dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jacek Majewski

Organizatorami konferencji były: Gmina Miasto Świdnica, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Fundacja Symbioza, Dolnośląska Izba Turystyki oraz Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłym roku planowana jest konferencja przygotowawcza Kongresu Turystyki Polskiej, którego kolejna edycja ma się odbyć w 2021 r.