Tegoroczne Ostrowskie Forum Rozwoju, które odbyło się w dniach 2-3 października br. w Ostrowi Mazowieckiej, było rekordowym pod wieloma względami. Blisko 200 uczestników, interesujący eksperci, merytoryczne wystąpienia, ożywione dyskusje oraz doskonałe przygotowanie organizacyjne, to tylko wybrane atuty tej jednej z najciekawszych regionalnych konferencji społeczno-gospodarczych w Polsce, organizowanych przez samorząd.
Wystąpienie Marka Zagórskiego, Ministra Cyfryzacji (Fot. Barbara Siwek) / Media

Hasło tegorocznego Forum „W kierunku nowych możliwości” odnosiło się do wykorzystania szans, jakie niesie ze sobą droga krajowa S8 oraz Via Baltica, a także Gospodarka 4.0 w kontekście kształcenia zawodowego. Gościem Forum był m.in. Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Budowa Via Baltica to priorytet drogowy na najbliższe lata w naszym kraju. To międzynarodowa trasa z Polski przez Litwę, Łotwę, aż do Estonii. Polskie odcinki są w realizacji, ale niektóre, jak np. trasa z Ostrowi do Warszawy już są użytkowane.

Witold Karczewski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku oraz Jerzy Bauer, Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej, czyli uczestnicy tegorocznej debaty, zgodnie przyznali, że dobre położenie miasta, to tylko jeden z czynników wpływających na jego rozwój. Niezwykle ważne jest to, co oferuje ono swoim mieszkańcom, turystom i inwestorom, jaki jest stan i funkcjonalność infrastruktury, zasoby komunalne czy oferta czasu wolnego.

W drugiej debacie tego dnia mowa była o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą Gospodarka 4.0. Z wykładem na ten temat wystąpiła prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka z SGH.

Domeną Przemysłu 4.0 jest głównie cyfryzacja i automatyzacja, a więc pozorna redukcja miejsc pracy. Tymczasem następuje zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów, których w Polsce brakuje. I w tym należy upatrywać szans dla szkolnictwa zawodowego. Trzeba inspirować uczniów do doskonalenia się opartego na wartościach społecznych. Z punktu widzenia pracodawców kompetencje osobowe, umiejętności miękkie są ważniejsze, niż wiedza specjalistyczna.

Fundamentem w tym zakresie jest kształcenie dualne, którego idea została zasiana dwa lata temu właśnie podczas OFR i od tego czasu jest wdrażana w życie w powiecie ostrowskim. Współpracę w tym zakresie podjęło już kilka lokalnych firm – FORTE, Alpla, Rolstal, Schneider, Canexpol, Interchemall. Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Rolstal podkreślał pilną potrzebę rozszerzania tej grupy o kolejne przedsiębiorstwa. W dyskusji uczestniczyli także: Ewa Brzozowska, Dyrektor Zarządzający Alpla, Henryk Owsiejew, Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy MALOW z Suwałk, Joanna Woronko, Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach oraz Mirosław Rosak ze Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Drugi dzień Forum skierowany był do uczniów, a debaty Młodzieżowego Ostrowskiego Forum Rozwoju poświęcone były m.in. zawodom przyszłości. Inspiracją były historie karier opowiedziane przez przedstawicieli lokalnych firm.

– Tegoroczne Forum zgromadziło najliczniejszą jak dotychczas grupę uczestników. Oznacza to, że jest potrzeba dalszej merytorycznej debaty, słuchania inspirujących doświadczeń i praktyk. Ważny jest efekt synergii wszystkich podmiotów podczas realizacji kolejnych koncepcji, wpływających na rozwój naszego miasta i regionu – podkreślił burmistrz Jerzy Bauer.

Jacek Majewski

Organizatorem Ostrowskiego Forum Rozwoju jest Miasto Ostrów Mazowiecka, a współorganizatorami: Fabryki Mebli FORTE S.A. i Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Redakcja Forum Biznesu już po raz czwarty była Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia.
OFR jest Laureatem Złotego Godła QI z roku 2017 w Programie Najwyższa Jakość Quality International.