Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (woj. śląskie) działa od 1974 r. na terenie trzech powiatów: myszkowskiego, częstochowskiego i lublinieckiego poprzez sieć 10 placówek. Prowadzi obsługę MŚP, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu. Suma bilansowa Banku wyniosła na koniec czerwca br. ponad 230 mln zł, co jest doskonałym wynikiem banku średniej wielkości.
Reklama
Media

Myszkowski bank spółdzielczy to nowoczesna instytucja, spełniająca najwyższe standardy bankowości. Polski kapitał tworzący jego aktywa przynosi biznesowe korzyści, klienci bowiem coraz częściej zwracają uwagę na lokalny, gospodarczy patriotyzm.

Bank oferuje obecnie wszystko to, czego można oczekiwać od dzisiejszej instytucji finansowej: rachunki rozliczeniowe, kredyty, depozyty, a także bankowość elektroniczną. Jak mówi Zofia Jakubczyk, Prezes Zarządu Banku: – W naszej strategii nie nastawiamy się tylko na merkantylizm, równie ważne są interesy środowiska. Więc, chociaż naszym celem jest ekspansja na rynku i budowanie długotrwałych relacji z klientami, część wypracowanego zysku przeznaczamy na sport, kulturę, edukację młodego pokolenia i pomoc społeczną.

Bank odgrywa istotną rolę w procesie efektywnego wspierania finansowego sektora MŚP. Uczestniczy w wielu projektach inwestycyjnych bezpośrednio wpływających na rozwój regionu. Zapewnia obsługę finansowo-kredytową realizacji inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich w zakresie budowy wodociągów, oczyszczalni ścieków i wielu innych, które mają wpływ na podnoszenie standardu życia i przyczyniają się do ochrony środowiska.

– Oprócz szerokiego spektrum produktów i usług, staramy się konkurować jakością obsługi – mówi prezes Zofia Jakubczyk, i dodaje: – Klienci zwracają uwagę na uprzejmość pracowników, poświęcaną im uwagę, rozpoznanie autentycznych potrzeb finansowych. I my to robimy. Coraz częściej klienci podkreślają znaczenie wartości humanistycznych w obsłudze, czyli obecność człowieka po drugiej stronie. Ta relacja często w bankowości wypierana jest przez wszechobecne systemy informatyczne i anonimowych agentów. Oczywiście Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie również dba o rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji i produktów, aby i tu nie oddawać pola konkurencji, gdyż wśród jego klientów są również ludzie młodzi.

Bankowość relacyjna, która cechuje Bank, zasługuje na wyjątkowe podkreślenie. – Na potrzeby biznesowe klientów patrzymy nie przez pryzmat procedur i ryzyka, ale z empatią dokonujemy ich diagnozy i jeśli nasze ryzyko jest na akceptowalnym poziomie, szybko i sprawnie modelujemy potrzebny i pragmatyczny produkt bankowy „szyty na miarę” – zaznacza prezes Z. Jakubczyk.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie na trwale wpisał się w przestrzeń społeczno-gospodarczą swojego regionu, jako instytucja, która rozwija się dla potrzeb lokalnego środowiska. Pozostaje wierny przesłaniu twórców spółdzielczości bankowej: „Nasze trwanie, nasza obecność jest służbą, wynika z pobudek patriotycznych i obowiązków społecznych”.