Zapraszamy na V Ostrowskie Forum Rozwoju (2-3.10.2019)

Już po raz piąty miasto Ostrów Mazowiecka organizuje Ostrowskie Forum Rozwoju – cykl debat i wykładów, które w tym roku będą skupiać uwagę na wyzwaniach gospodarki 4.0 i możliwościach sprostania im przez społeczność Ziemi Ostrowskiej. OFR, to także Forum Młodzieżowe, poświęcone m.in. tematyce zawodów przyszłości oraz przedsiębiorczości.

Kontekstem rozważań Forum jest m.in. położenie Ostrowi Mazowieckiej przy drogach ekspresowych – S8 i budowanej S61 – Via Baltica. Dla mieszkańców i przedsiębiorców obszarów położonych wzdłuż szlaku gospodarczego Via Baltica to oczywista przewaga konkurencyjna.

Na tegorocznym Ostrowskim Forum Rozwoju, pod hasłem „W kierunku nowych możliwości” analizowany będzie potencjał i kierunki rozwoju w ramach gospodarki 4.0. To wielkie wyzwanie dla rynku pracy, w tym dla kształcenia zawodowego.

Drugi dzień, to Forum Młodzieżowe, podczas którego odbędą się wykłady na temat zawodów przyszłości, a także nowych metod recyklingu. Przewidziany jest też panel dyskusyjny pod hasłem „Przedsiębiorcą być”.

Forum odbędzie się w Ostrowi Mazowieckiej w siedzibie Fabryk Mebli FORTE S.A. oraz w zrewitalizowanym obiekcie Starej Elektrowni. Organizatorem Forum jest Miasto Ostrów Mazowiecka, a współorganizatorami: Fabryki Mebli FORTE S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Kolejna edycja Forum to kontynuacja działań samorządu miasta, który wraz z przedsiębiorcami i mieszkańcami tworzy płaszczyznę do wymiany myśli, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni samorządowej i biznesowej. Każdego roku w Forum bierze udział około 200 uczestników, w tym posłowie, lokalni i regionalni samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji.

Ostrowskie Forum Rozwoju zostało nagrodzone Godłem QI 2017 w kategorii QI Product – Produkt Najwyższej Jakości. Najwyższa Jakość Quality International to największy program projakościowy w Polsce, który realizowany jest przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

#kierunekOstrówMazowiecka
#OstrowskieForumRozwoju
#OstrówMazowiecka