Curtis Health Caps przykładem modelowej organizacji CDMO
ikona lupy />
Media

Outsourcing w branży farmaceutycznej od lat zyskuje na znaczeniu, a wartość światowego rynku firm tej gałęzi przemysłu, zajmujących się produkcją kontraktową, nieustannie rośnie. Początkowo, jako usługa niszowa, zapewniała dodatkowe możliwości produkcyjne lub specjalistyczne dla firm farmaceutycznych. Obecnie kontraktowi wytwórcy podejmują decyzję o poszerzeniu swojej działalności o dodatkowe świadczenia, w tym kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe, stając się organizacją CDMO (z ang. Contract Development and Manufacturing Organization).

Na tego typu oferowane usługi składa się m.in. analiza biznesowa portfela produktów, przeglądy obszarów terapeutycznych, rozwój formulacji (przygotowanie składu i technologii danego preparatu), opracowywanie składów nowych produktów w oparciu o literaturę i najnowsze trendy rynkowe, badania stabilności, opracowanie dokumentacji, a także wsparcie regulacyjne w zakresie rejestracji nowego produktu. Wszystkie te aktywności znajdują finał we wdrożeniu nowego produktu w ramach komercyjnej już produkcji. Na polskim rynku jednym z liderów outsourcingu farmaceutycznego jest spółka Curtis Health Caps, która stanowi przykład modelowej organizacji CDMO.

ikona lupy />
Magazyn - CHC / Media
ikona lupy />

Jak mówi Natalia Walas-Marcinek, Prezes Zarządu Curtis Health Caps Sp. z o.o.: – Termin CDMO w farmacji jest relatywnie nowy i jest odpowiedzią na potrzeby Klientów, dla których sama usługa wytwarzania nie zaspokajała wszystkich ich oczekiwań. Rozwój nowego produktu jest procesem długotrwałym, wieloetapowym, o dużych kosztach inwestycyjnych związanych z zakupem, kwalifikacją i utrzymaniem nowej linii produkcyjnej. Aby sprostać potrzebom pacjentów w różnych grupach wiekowych, zwłaszcza kiedy dotyczy to ludzi starszych i dzieci, przedsiębiorcy starają się oferować zróżnicowaną gamę form podania preparatów. Od postaci stałych, takich jak kapsułki czy tabletki, po postać płynną, kierując się wyborem formy optymalnej dla skuteczności preparatu i komfortu stosowania produktu. Nie zawsze firmy dysponują możliwością produkcji danej postaci farmaceutycznej in-house, wówczas zlecają opracowanie i wytwarzanie produktu na zewnątrz. Często decyzja ta podyktowana bywa również potrzebą skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek – co szczególnie istotne jest w przypadku dynamicznego rynku suplementów diety - czy możliwością obniżenia własnych kosztów operacyjnych. Obecnie, tradycyjny model dostawy, gdzie wszystkie działania były realizowane przez jeden podmiot, coraz rzadziej ma praktyczne zastosowanie. W dzisiejszym łańcuchu dostaw to właśnie kompleksowy outsourcing usług jest formą pożądaną. Współcześnie możemy podzielić przedsiębiorców kontraktowych na CRO (Contract Research Organization), których działalność koncentruje się na identyfikacji i optymalizacji cząsteczek, CMO (Contract Manufacturing Organization), którzy skupiają się na kontraktowym wytwarzaniu produktów oraz właśnie CDMO, których praca rozpoczyna się od koncepcji produktu, poprzez jego rozwój, a kończy na komercyjnej produkcji preparatu. Curtis Health Caps specjalizuje się w wytwarzaniu kapsułek miękkich oraz niesterylnych form płynnych i jako CDMO oferujemy właśnie kompleksowe rozwiązania, począwszy od usług badawczo-rozwojowych, poprzez doradztwo rejestracyjne i jakościowe, na produkcji, magazynowaniu i transporcie wyrobów kończąc.

Długoletnie doświadczenie

Curtis Health Caps Sp. z o.o. w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia. W trakcie tych trzech dekad obecności nie tylko na rynku polskim, ale w ostatnich latach również na rynkach międzynarodowych, firma zyskała miano zaufanego partnera świadcząc usługi dla Klientów z branży farmaceutycznej, jak również spożywczej, kosmetycznej oraz weterynaryjnej. Obecnie spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny o łącznej powierzchni 14 tys. m2, z czego 8 tys. m2 zajmuje obszar produkcyjny z m.in. czterema wysokowydajnymi liniami kapsułkującymi, liniami blistrującymi i do pakowania w pojemniki oraz linią rozlewniczą. Pozostała powierzchnia to nowoczesne laboratoria badawczo-rozwojowe i kontroli jakości oraz magazyn wysokiego składowania liczący 5 tys. miejsc paletowych, przeznaczony na potrzeby własne spółki, jak również oferowany na wynajem dla Klientów zewnętrznych. Dzięki wysokim mocom produkcyjnym w zakresie kapsułek miękkich spółka jest w stanie rocznie wytworzyć 1,4 miliarda sztuk tego typu produktu.

Aktualny profil działalności spółki Curtis Health Caps Sp. z o.o., wchodzącej w skład Curtis Group, stworzonej przez i związanej ze Zbigniewem Niemczyckim oraz Katarzyną Frank-Niemczycką, znacznie odbiega od początków jej działalności w 1989 r. Wówczas to opierała się ona na produkcji i sprzedaży produktów leczniczych oraz suplementów diety w formie tabletek, pod markami własnymi Curtis Healthcare. W latach 2000-ych rozpoczęto produkcję kapsułek żelatynowych miękkich, a w roku 2012 został uruchomiony nowoczesny zakład produkcyjny w Wysogotowie pod Poznaniem i wówczas to nastąpiła zmiana profilu działalności na wytwarzanie kontraktowe. Czysty model biznesowy oparty na rozwoju i produkcji wyrobów wyłącznie na zlecenie, jak również brak marek własnych, stanowią fundament długoterminowej strategii Firmy.

ikona lupy />
Kapsułki - CHC / Media

Obecnie spółka zatrudnia około 250 osób, z czego aż 30 pracowników w dziale R&D (Research and Development – Badania i Rozwój), uruchomionym w 2012 r. i będącym szczególnym obszarem w strukturach spółki, warunkującym nieustanny rozwój nowych produktów oraz technologii.

Badania i Rozwój

Dział R&D jest właśnie miejscem, w którym rodzą się innowacyjne projekty. Prowadzenie prac nad nowymi produktami wymaga specjalistycznej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w farmacji. – A ponieważ świadczymy usługi już od etapu opracowania koncepcji produktu, dział ten ma dla nas szczególne znaczenie. To tutaj wykonujemy analizę aktualnego portfela wyrobów Klienta i na podstawie trendów rynkowych proponujemy nowe produkty oraz obszary ich zastosowań. Opracowujemy również szczegółowe receptury, metody analityczne i zapewniamy badania stabilności. W ostatnim czasie poszerzyliśmy zakres serwisu R&D o usługi rejestracyjne i wykonujemy je również dla produktów, które nie są wytwarzane w naszej Firmie. Kompleksowość usługi obejmującej rozwój produktu i następnie jego produkcję oraz obsługę jakościowo-rejestracyjną w komercyjnej fazie cyklu życia produktu, stanowi mocny element naszej oferty. Obserwując aktualne trendy rynkowe, należy spodziewać się, że w ciągu następnych lat rynek usług outsourcingu, zwłaszcza w obszarze R&D, będzie systematycznie rosnąć – mówi Natalia Walas-Marcinek.Jakość wytwarzania

Curtis Health Caps Sp. z o.o. spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), zasady systemu HACCP, BRC wyd.8, PN-EN ISO 13485:2016, PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, stała kontrola oraz systematyczny audyt wewnętrzny i zewnętrzny stanowią gwarancję wysokiej jakości produktu końcowego oraz świadczonych usług. Spółka posiada również certyfikaty zezwalające na wytwarzanie produktów ekologicznych, kosmetyki w oparciu o normę ISO 22 716 a także produktów weterynaryjnych (mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt). Dzięki potwierdzonym wysokim standardom jakościowym firma systematycznie rozszerza swoją działalność poza granicami kraju.

Spółka funkcjonuje głównie na rynkach UE, a w ostatnim czasie również na rosyjskim i azjatyckich. Cel firmy na najbliższe lata to rozwój sprzedaży na kolejnych rynkach zagranicznych i równoległy rozwój współpracy z dotychczasowymi Klientami. W korelacji z tymi planami, rozwijane są kompetencje w Dziale R&D, aby w przyszłości możliwa była sprawna obsługa Klientów z innych kontynentów, gdzie obowiązują zróżnicowane standardy regulacyjne.

Innowacyjne rozwiązania

Pomimo osiągniętego wysokiego poziomu inwestycji, Curtis Health Caps stawia na dalszy rozwój. Zgodnie z przekonaniem, że produkcja farmaceutyczna powinna iść w kierunku automatyzacji, spółka na bieżąco wprowadza szereg optymalizacji w obszarze produkcyjnym. Inwestycje mają na celu nie tylko wzrost wydajności operacyjnej, lecz również bezpieczeństwo produktu. Nieustannie doskonalimy także technologię kapsułkowania, która jest metodą trudną i wymagającą wieloletniej ekspertyzy. Dzięki dotychczasowej pracy włożonej w optymalizację procesu kapsułkowania, możemy śmiało powiedzieć, iż specjalizujemy się w kapsułkowaniu trudnych produktów zawiesinowych, które, w przeciwieństwie do wypełnień olejowych, bywają wyzwaniem szczególnie dla mniej zaawansowanych wytwórców tej postaci.
Na tym jednak nie kończy się nasza aktywność w zakresie innowacji. Intensywnie pracujemy nad nowymi produktami, które samodzielnie definiujemy w oparciu o trendy globalne i rozwijamy, aby finalnie zaoferować naszym Klientom jako gotowe do wdrożenia. Skuteczne kreowanie nowych produktów możliwe jest dzięki dostępowi do światowych danych rynkowych i współpracy z ekspertami z kraju i z zagranicy oraz uczelniami wyższymi, jak np. Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Jakie trendy obecnie obserwujemy? – na pewno ukierunkowanie na profilaktykę, super food, niwelowanie skutków zanieczyszczenia środowiska oraz zaadresowanie potrzeb starzejących się społeczeństw.


Recepta na skuteczne zarządzanie

Natalia Walas-Marcinek, Prezes Zarządu Curtis Health Caps Sp. z o.o. podkreśla, że skuteczne zarządzanie firmą jest możliwe tylko wtedy, gdy pracuje się z odpowiednim zespołem: – Zgadzam się z tezą, że to ludzie tworzą firmę, i rozwijając tę myśl, dla mnie osobiście receptą na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest postępowanie zgodnie z trzema zasadami: dobierz najlepszych ludzi, po drugie – dbaj o ich motywację oraz rozwój i po trzecie – pozwól im działać w ustalonych granicach uprawnień. Mam przyjemność współpracować ze świetnym zespołem, którego zaangażowanie zaowocowało niezwykle dynamicznym rozwojem spółki w ostatnich latach. Aktualnie podążamy za coraz wyraźniejszym trendem “Work – life balance”, czyli koncepcją zarządzania czasem, stawiającą za cel zbudowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. W tym roku wprowadziliśmy chociażby zasadę, że w godzinach wieczornych nie odpowiadamy na maile, nie sprawdzamy poczty, to już jest czas przeznaczony na życie prywatne. Ponadto wprowadziliśmy tzw. ciche godziny w ciągu dnia pracy, kiedy to pracownicy mogą poświęcić czas na pracę koncepcyjną lub spotkania wewnątrzdziałowe. Zależy nam na dobrej atmosferze pracy i integracji pracowników, dlatego obowiązkowymi już wydarzeniami w kalendarzu naszej firmy są pikniki, spotkania świąteczne, dni owocowe czy wspólna zbiorka karmy dla zaprzyjaźnionego schroniska dla zwierząt.

Odpowiedzialność społeczna

Curtis Health Caps to firma zaangażowana społecznie i otwarta na innych. Wspiera wszelkie inicjatywy, promujące kulturę fizyczną i ochronę zdrowia. I aby nie być gołosłownym - pracownicy biorą aktywny udział w maratonach i biegach (Bieg Lwa, Bieg Konstanciński, Business Run, maraton GWiNT Ultra Cross). Spółka angażuje się również w pomoc dla potrzebujących, wspierając m.in. inicjatywę “Szlachetna Paczka”, oraz pomagamy fundacji “Akademia Przyszłości”, nowatorskiemu programowi edukacyjnemu skierowanemu do dzieci ze szkół podstawowych wspierając tym samym wolontariat pracowniczy.
Firma promuje także ekologiczny styl życia wśród swoich pracowników oraz partnerów biznesowych oraz tworzy programy umożliwiające prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska. Jako wymierny przykład takich działań możemy pochwalić się obniżeniem zużycia mediów na przestrzeni ostatnich lat, a ostatnio – chociażby zakupem aut hybrydowych do naszej floty firmowej.


Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko

ikona lupy />