Robotyka w wielu dziedzinach obecna jest od dawna, ale obecnie roboty coraz powszechniej wykorzystywane zaczynają być także w logistyce wewnętrznej, magazynowej. Jak robotyka i roboty współpracujące z ludźmi zmieniają tę branżę?

Istnieje silny trend automatyzowania procesów pakowania i transportu w obszarach pozaprodukcyjnych. Jest to związane przede wszystkim z coraz wyższymi kosztami pracy, absencjami pracowniczymi spowodowanymi chorobami oraz przede wszystkim z brakiem odpowiednich kandydatów do podjęcia zatrudnienia. Ponadto, obszary magazynowe są przeważnie zorientowane na działania powtarzalne, usystematyzowane. Nie wymagają w dużym stopniu umiejętności specjalnych czy unikatowych. Stąd urządzenia czy pojazdy autonomiczne są w stanie w sposób bezpieczny przyspieszyć procesy, np. transportu.

Podobno jesteśmy u progu momentu, kiedy roboty staną się wręcz niezbędne w tym sektorze. Czy to kierunek, który stanie się standardem?

Kwestią czasu jest upowszechnienie rozwiązań robotycznych w sektorze magazynowym. Jest to tym bardziej nieuchronne, że rynek produkcyjny i dystrybucji dóbr jest od wielu lat w trendzie wzrostowym, a co za tym idzie mamy do czynienia z silną koniecznością obsługi coraz większej liczby transakcji.

Czy technologie robotyki w logistyce, także te oferowane przez Lean-Tech, są uwarunkowane branżowo?

Nie jesteśmy wąsko wyspecjalizowani. Każde standardowe warunki przechowywania towarów są dla naszej branży do opanowania. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi pracę pojazdów LeanCart w warunkach ujemnych temperatur, a także w transporcie zewnętrznym pomiędzy halami. Traktujemy te obszary jako szanse rynkowe, które pozwolą nam pozyskać projekty dotychczas będące poza obszarem naszej aktywności biznesowej.

A jakie branże są najbardziej chłonne tych technologii?

Dobrym przykładem jest sektor samochodowy, który z definicji jest zorientowany na rozwiązania innowacyjne, również w procesach związanych z dystrybucją. Ponadto branża chemiczna, np. produkcja folii, już od wielu lat jest otwarta na automatyzację transportu. Ponadto sektor sprzętu AGD/RTV stanowi dla nas obszar silnego zaangażowania.

Rozmawiała Magdalena Tułecka

Więcej o innowacyjnym robocie AVG LeanCart na www.forumbiznesu.pl