Wodociągi Miasta Krakowa to nowoczesna firma znajdująca się w czołówce największych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Stabilna finansowo, wykorzystująca najlepsze technologie, realizująca wielomilionowe inwestycje w ramach długoletnich strategii, jest dzisiaj synonimem jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.

Wodociągi Miasta Krakowa od lat podejmują i skutecznie realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali i zakresie. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w istotny sposób wpływa na dynamiczny rozwój Krakowa, podnosząc tym samym komfort życia jego mieszkańców i jakość otaczającego ich środowiska.

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną, skuteczny odbiór i oczyszczanie ścieków, systematyczne zwiększanie dostępności usług, zapewnienie niezawodności systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także ciągły rozwój i optymalizacja procesów technologicznych wraz z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, to najważniejsze aspekty działalności Spółki.

Poszanowanie dla zasobów środowiska naturalnego i odpowiedzialne z nich korzystanie, to wartości, które Wodociągi Miasta Krakowa przekazują kolejnym pokoleniom. Wielokierunkowe działania edukacyjne obejmują różne grupy wiekowe. Programy „Akademia Kropelki”, „Wędrówki Kropelki”, „To się w ścieku nie mieści!” i „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek” kształtują świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. Poprzez kampanię „W Krakowie dobra woda prosto z kranu” Spółka informuje o wysokiej jakości kranówki i bezpieczeństwie mieszkańców aglomeracji krakowskiej w zakresie zaopatrzenia w wodę. Kampania „To się w ścieku nie mieści!” ma na celu zwrócenie uwagi krakowian na problematykę związaną z użytkowaniem miejskiej sieci kanalizacyjnej i oczyszczaniem ścieków.

Wodociągi Miasta Krakowa każdego roku są laureatem prestiżowych konkursów i plebiscytów, a od kilkunastu lat Spółka nagradzana jest tytułem Przedsiębiorstwo Fair Play.

www.wodociagi.krakow.pl