Urządzenie „Videorapid” to, zdaniem ekspertów, najlepszy polski, mobilny sprzęt, przeznaczony do rejestracji zdarzeń w ruchu drogowym. Jego producentem jest firma ZURAD z Ostrowi Mazowieckiej, firma o ponad 55-letniej historii, której produkty wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

„Videorapid” jest już trzecią generacją tego urządzenia. Dotychczas w polskich radiowozach pracuje ich kilkaset. Rejestrator dokonuje zapisu filmowego, w wysokiej rozdzielczości, nieprawidłowych manewrów drogowych, zwłaszcza przekraczania prędkości, niedozwolonego wyprzedzania czy przejazdu na czerwonym świetle. – Urządzenie cieszy się ogromną popularnością wśród policjantów z dwóch powodów: skutecznego i jednoznacznego rejestrowania wykroczeń oraz pozyskiwania niepodważalnego dowodu nieprawidłowego zachowania kierowcy – zaznacza Andrzej Konarzewski, Prezes Zarządu ZURAD Sp. z o.o.

Zastosowany nowoczesny system kompresji obrazu pozwala zwiększyć ilość rejestrowanych zdarzeń oraz ułatwia obróbkę materiału. Innowacją jest możliwość zastosowania różnej gamy kamer w zależności od zapotrzebowania. Dysk jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym odczytem, a przegrywanie materiału odbywa się bez dodatkowych urządzeń. Głowica radarowa do pomiarów prędkości, siedmiocalowy ekran z interfejsem HDMI, informacje geolokalizacyjne (GPS), to kolejne z nowoczesnych technologii zastosowanych w tym urządzeniu.

Jego producent, przedsiębiorstwo ZURAD, to firma, której korzenie sięgają 1963 r. Dzisiejsza spółka powstała w 2004 r. z przekształcenia filii Warszawskich Zakładów Radiowych. Od wielu lat specjalizuje się w produkcji sprzętu radiolokacyjnego, w tym urządzeń do pomiaru prędkości, będąc liderem na rynku polskim. Spółka jest dziś częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dzięki swoim produktom, dostarczanym Inspekcji Transportu Drogowego i policji, ZURAD bezpośrednio przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obok wideorejestratorów, ważny trzon oferty firmy stanowią także rejestratory stacjonarne „Fotorapid”. Coraz większe zainteresowanie sprzętem ostrowskiego producenta wykazuje też wojsko, do którego kierowana jest oferta specjalna, jak mobilne kontenery sztabowe i kancelarie, kontenery opancerzone, a także kasyna polowe.

Urządzenia ZURAD powstają zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością ISO oraz AQAP. Każdy produkt poddawany jest badaniom w Głównym Urzędzie Miar. W pełni odpowiadają one wymaganiom określonym w rządowych rozporządzeniach.

ZURAD to znacząca firma w Ostrowi Mazowieckiej, stabilne przedsiębiorstwo i atrakcyjny pracodawca, inwestujący w swoją kadrę. – Bez zaangażowanych, dobrze przygotowanych pracowników nie bylibyśmy w stanie realizować naszych zadań. Dbamy o dobre warunki pracy i płacy i wyróżniamy się na tym tle w powiecie ostrowskim. Bierzemy długofalową odpowiedzialność za ludzi, których zatrudniamy. To inwestycja, która procentuje u obu stron – podkreśla prezes A. Konarzewski.

Magdalena Tułecka, Jacek Majewski