Ecovis System Rewident 25 lat wprowadza reguły, których zadaniem jest minimalizacja ryzyka klientów w obszarze badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz doradztwa podatkowego.

    Coraz większego znaczenia nabiera problem jakości wynikający z realizacji tych celów. Najbardziej wymagające jest badanie sprawozdań finansowych. Oczekuje się  od biegłych rewidentów, że powinno być ono dobrze mierzone, uwzględniające treść ekonomiczną  zdarzeń i  transakcji, oraz  zawierać wymagane  cechy  jakościowe, które są istotne i użyteczne dla inwestorów, pożyczkodawców i innych dostarczycieli kapitału a także właścicieli przy podejmowaniu decyzji.

    Wsparciem do oceny badania sprawozdań finansowych jest wykorzystywanie zaawansowanych modeli analitycznych, które potwierdzają wiarygodność parametrów finansowych i jakościowych oraz wskaźniki oceny wynikające z porównań w czasie.   

    Celem  jest ograniczenie ryzyka, tak by nie umykały audytorom błędy, oszustwa i  nietypowe zdarzenia mające wpływ na przedsiębiorstwa podlegające badaniu statutowemu.

    Zautomatyzowane operacje uwalniają potencjał kadrowy, optymalizują czas wykonania poszczególnych czynności ale wymagają zaangażowania informatyków. By mieć nowoczesną ofertę dla wymagających klientów,   skupiliśmy się na wprowadzeniu automatyzacji i realizowaniu inwestycji technologicznych.
 
Drugim obszarem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Proces wprowadzania dokumentów nadzorowany jest przez  doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Dzięki  takiej organizacji  naszej firmy, ograniczyliśmy ryzyko niewłaściwego rozpoznania transakcji przeprowadzanych przez naszych klientów zarówno w obszarze prawa podatkowego jak i bilansowego. Zminimalizowaliśmy również ryzyko karno-skarbowe, które z mocy prawa spoczywa na naszych klientach, poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za sporządzanie i wysyłanie.