O wyzwaniach jakie stoją przed publicznymi służbami zatrudnienia rozmowa z Arturem Kudzia, Dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Pracę w Publicznych Służbach Zatrudnienia rozpoczynał Pan w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, największym powiecie w Polsce. Czy z kierowaniem Miejskim Urzędem Pracy wiążą się inne wyzwania?

Kielce, z bezrobociem niższym od średniej krajowej, stanowią rezerwuar miejsc pracy dla całego regionu, w tym dla okalającego je powiatu. Z tego powodu rynek stolicy województwa jest mi bardzo dobrze znany. Bolączki bywają podobne. Na przykład to, że jeszcze nie wszyscy przedstawiciele biznesu przekonali się do współpracy z nami. Liczę, że uda się to zmienić. Z drugiej strony, mimo że kielecki MUP istnieje zaledwie od dziesięciu lat, różne rzeczy udało się tu już wypracować.

Na przykład?

Przykładów jest wiele. Kielce mają przyjęty uchwałą Rady Miasta program wspierania tworzenia miejsc pracy, który obowiązuje do końca 2020 r. i przynosi rezultaty. Urząd jest zaangażowany w prace partnerstwa Jobs and Skills in the Local Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, które pozwala nie tylko na wymianę dobrych praktyk z przedstawicielami innych ośrodków, ale też na rekomendacje dla Komisji Europejskiej w zakresie lepszego dostosowania prawa UE i strumieni funduszy do potrzeb miast. Mamy bardzo duże doświadczenia w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych.

Kielecki MUP jest także organizatorem Ogólnopolskich Targów Pracy, których nasza redakcja jest patronem medialnym. Jak wypadła tegoroczna edycja?

W XXII Ogólnopolskich Targach Pracy wzięło udział ponad 90 wystawców z Polski, Kanady i Niemiec. Rekrutacje prowadzono w aż 280 zawodach. Halę Targów Kielce odwiedziło blisko 1,8 tys. osób. Mogły one wziąć też udział w zajęciach doradczych, bloku prezentacji poświęconych zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, konferencji dla biznesu i skonsultować swoje dokumenty oraz ścieżkę kariery w Strefie Doradztwa.

Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed MUP?

Dalsze rozwijanie partnerstwa lokalnego, zacieśnianie współpracy z biznesem, szkołami i uczelniami i wspieranie zbudowania w Kielcach stabilnego systemu rozwoju kapitału ludzkiego.

Rozmawiała Maria Leżucha