Rozmowa z Bogdanem Czapczukiem, Prezesem Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. i dr. inż. Andrzejem Czapczukiem, Wiceprezesem Zarządu tej firmy

Przedsiębiorstwo przebyło długą drogę rozwoju w branży budowlanej, pracując na dzisiejsze miano stabilnego kooperanta inwestycyjnego.
B.C: Historia firmy sięga 1985 r., kiedy w Libii budowaliśmy m.in. cementownie. Potem realizowaliśmy w Polsce różnorodne projekty, m.in.: budynki wielorodzinne, użyteczności publicznej, specjalistyczne i wojskowe. W ostatnich dziesięciu latach zintensyfikowaliśmy nasze działania za granicą, w tym w Szwecji, Kuwejcie i w Senegalu. Staliśmy się spółką akcyjną i Międzynarodową Grupą Kapitałową. Przez te 35 lat wypracowaliśmy dedykowane standardy zarządzania oraz stworzyliśmy i wdrożyliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań.

Spółka otrzymała właśnie nominację do tytułu Najwyższa Jakość Quality International. Co oznacza dla Panów pojęcie jakości i jakimi wartościami kieruje się firma?

A.C.: F.B.I. TASBUD S.A., jako spółka dominująca w Grupie, jest oparta wyłącznie o polski kapitał, dzięki czemu nie jesteśmy zależni od innych podmiotów i możemy świadomie realizować zrównoważony plan rozwoju. Głównym celem, jako profesjonalnego Generalnego Wykonawcy, jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług z możliwością zastosowania innowacyjnych technologii i inteligentnych systemów. Implementujemy opracowane przez nasz Pion Naukowo-Badawczy, odpowiednio dobrane do danego zagadnienia technologie.
B.C.: Innowacyjne rozwiązania i realizacja najbardziej skomplikowanych inwestycji na najwyższym poziomie jakości jest naszą misją, a zarazem pasją. Jest to doceniane przez inwestorów i podwykonawców, którzy postrzegają nas jako markę godną zaufania, niezależnie od cyklów koniunkturalnych. Wszystkie projekty kończymy z sukcesem, a jest ich wiele, m.in. opatentowanie rozwiązań klasy A, czy realizacja dużych inwestycji budowlanych, również w sektorze zamówień publicznych – np. unikatowy Dom Kultury Kadr w Warszawie. Jesteśmy współzałożycielem Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, w ramach którego jesteśmy współtwórcą pionierskiego projektu „Polski Szpital Modułowy”.
A.C.: Prowadzimy również realizacje własne. Jedną z nich jest budowa zakładu prefabrykatów, która uniezależni nas na rynku. Obecnie mocno rozwijamy się na rynku szwedzkim, a jedną z ciekawszych inwestycji jest budowa osiedla w formule Design&Build w technologii prefabrykowanej.

Rozmawiała Magdalena Tułecka