Nowoczesne technologie stanowią dziś kluczowy element rozwoju wielu gałęzi przemysłu, zwłaszcza w tak wymagającej branży, jaką jest energetyka. Innowacyjne rozwiązania są nie tylko warunkiem koniecznym dla wzrostu konkurencyjności tego sektora, ale przede wszystkim gwarantują jego bezpieczeństwo. Przykładem polskiej firmy, prężnie wpisującej się rozwój nowatorskich rozwiązań w tej branży jest EthosEnergy Poland SA.
Media

Ta firma o polskim rodowodzie, z siedzibą w Lublińcu (woj. śląskie), posiadająca blisko 50 lat doświadczenia, znana wcześniej jako Energoserwis SA, a następnie TurboCare Poland SA. świadczy swoje usługi nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

Domeną firmy są remonty, modernizacje oraz produkcja nowych maszyn elektrycznych dla energetyki zawodowej i przemysłowej. W firmie istnieją trzy zakłady produkcyjno-usługowe: Zakład Generatorów, Zakład Transformatorów oraz Zakład Mechaniczny. Zakład Generatorów, jako największa jednostka firmy, zajmuje się produkcją stojanów i wirników, przeprowadzaniem serwisów tych urządzeń, a także świadczeniem usług diagnostycznych. Z kolei Zakład Transformatorów produkuje nowoczesne i energooszczędne transformatory blokowe, sieciowe i specjalne, a także zajmuje się modernizacją, remontami i wszelkimi pracami serwisowymi w zakresie transformatorów. Natomiast Zakład Mechaniczny zajmuje się produkcją najwyższej jakości konstrukcji stalowych, mających zastosowanie jako komponenty przeznaczone dla energetyki jądrowej.
W ramach struktury organizacyjnej firmy znajduje się dział Rozwoju Produktu, którego zadaniem jest opracowanie nowych produktów oraz wspieranie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w trzech zakładach produkcyjnych.

Jak mówi Fryderyk Zębik, Prezes Zarządu w EthosEnergy Poland SA:
– W dziedzinie produkcji nowych oraz remontów maszyn elektrycznych na polskim rynku jesteśmy niewątpliwie liderem. Od początku naszego istnienia skupialiśmy się na rodzimym rynku, na którym zawsze cieszyliśmy się uznaniem, renomą i zaufaniem, i tak jest do dziś. Z biegiem lat rozszerzyliśmy jednak działalność na inne kraje i obecnie 60 proc. naszej produkcji i usług świadczymy również za granicą. To dowód na to, że nasza oferta spotyka się z dużym uznaniem producentów energii, firm zajmujących się dystrybucją, a także innych jednostek przemysłowych związanych z branżą energetyczną. Istotne jest również to, że prowadząc działalność poza Polską, możemy promować zarówno nasz kraj, jak i Lubliniec.

Wszystkie realizowane zadania z zakresu projektowania, produkcji i remontów urządzeń energetycznych przeprowadzane są w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz poszanowanie środowiska naturalnego. Firma działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący projektowanie, produkcję i diagnostykę, który uwzględnia wymagania norm: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001: 2012 i jest oczywiście nieustannie doskonalony.

Do kwestii bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstwo przywiązuje szczególną uwagę i w tym zakresie wszyscy pracownicy podlegają gruntownym szkoleniom. Każdy z nich zobligowany jest do zgłoszenia nieprawidłowości, jakie potencjalnie mogłyby mieć miejsce w trakcie pracy. Skuteczniejsze jest uświadamianie i edukowanie pracownika oraz odnoszenie się do jego indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

EthosEnergy Poland SA jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniając ponad 600 osób, w tym 70 inżynierów, gwarantując pracownikom stabilność, szkolenia, opiekę medyczną oraz nieustanny rozwój zawodowy. Firma zapewnia również praktyki specjalistyczne, zarówno dla uczniów szkół zawodowych, średnich, jak i studentów uczelni wyższych. Istotnym atutem EthosEnergy jest to, że posiada w swoich zasobach najbardziej doświadczonych pracowników w Polsce w zakresie świadczonych usług dla energetyki, cenionych także za granicą, m.in. na takich wymagających rynkach, jak niemiecki, amerykański i skandynawski.

– Wartości, którymi kierujemy się w swojej codziennej pracy, od lat nie uległy zmianie. Na pierwszym miejscu to zawsze była odpowiedzialność za kadrę. Kolejna istotna cecha to profesjonalizm, czyli stosowanie najlepszych praktyk, aby dostarczać naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości. I oczywiście innowacyjność, a więc nieustanne poszukiwanie nowych i kreatywnych pomysłów i rozwiązań. To właśnie dzięki wdrażaniu nowych technologii, inwestycji w rozwój parku maszynowego, myśli technicznej naszych inżynierów, zbudowaliśmy swoją silną i stabilną pozycję. Cały czas stawiamy na rozwój i innowacyjne projekty. Przykładem mogą być np. nasze energooszczędne transformatory, w których po raz pierwszy zastosowaliśmy olej biodegradowalny, więc bezpieczny dla środowiska naturalnego. Produkujemy również korpusy generatorów dla elektrowni atomowych, a jednym z naszych największych sukcesów jest zaprojektowanie i wyprodukowanie serii turbo generatoratorów zainstalowanych w elektrowni jądrowej dla zagranicznego inwestora. W kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, co dwa lata organizujemy konferencję „Innowacje dla energetyki”, która cieszy się bardzo dużą popularnością – mówi prezes F. Zębik.
Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko