Taki system pracy sprawdza się już od wielu lat, zapewniając stabilny, bezpieczny rozwój infrastruktury spółdzielni oraz sprawne i skuteczne zarządzanie nimi. Wszystkie zasoby zgrupowane są w sześciu samodzielnych administracjach, zarząd natomiast skupia się na podejmowaniu strategicznych decyzji. To szczególnie ważne, gdy dotyczy to tak dużej spółdzielni, jaką jest Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zrzeszająca ponad 12,5 tys. członków,  i w której zasobach zamieszkuje blisko 30 tys. zabrzan. Obecnie spółdzielnia zarządza 214 budynkami wielorodzinnymi, z ponad 12-tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ponad 600 tys. m2, 14 pawilonami handlowo-usługowymi, 132 lokalami użytkowymi, a także ponad 700 garażami.

Jak podkreśla Włodzimierz Bosowski, Prezes Zarządu ZSM: – Zasobami staramy się zarządzać nowocześnie, zapewniając lokalnej społeczności realizację potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych na najwyższym poziomie. Plan remontów zawsze konsultujemy z naszymi lokatorami, którzy zgłaszają swoje aktualne potrzeby i uwagi. Organizujemy spotkania poszczególnych administracji z mieszkańcami. W ubiegłym roku przyjęliśmy do realizacji 300 wniosków. Koszty przedsięwzięć kalkulujemy na bieżąco. Niewątpliwie najdroższym przedsięwzięciem remontowym pozostaje termomodernizacja budynków, która jest już bardzo zaawansowana we wszystkich rejonach naszego administrowania. Na szczęście na tego typu prace pozyskujemy fundusze również z zewnętrznych źródeł. Do końca 2020 r. planujemy zakończyć termoizolację wszystkich naszych budynków mieszkalnych.

Codziennym administrowaniem nieruchomości i świadczeniem usług na rzecz mieszkańców zajmuje się 300 wykwalifikowanych pracowników spółdzielni.  Sprawnie funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, a dla mieszkańców stawiających na internetowe rozwiązania, uruchomiono e-kartotekę.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko