Nowoczesne rozwiązania drogą do sukcesu

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. od 2009 r. wchodzi w skład GRUPY ZARMEN. Wejście do tak silnej Grupy otworzyło zupełnie nowy rozdział w historii Koksowni oraz umożliwiło przeprowadzenie kompleksowego procesu modernizacji. Jedną z ostatnich, była oddana do użytku w 2017 r. szeroko-komorowa bateria koksownicza do produkcji wysokojakościowego koksu odlewniczego. Bateria 4-bis posiada 50 komór o średniej szerokości 550 mm, a jej zdolność produkcyjna wynosi 225 tys. ton.

Jak podkreśla Marek Serafin, Prezes Zarządu Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. – Dzięki uruchomieniu baterii 4-bis zwiększyliśmy produkcję o 25 proc. w skali roku, umacniając swoją pozycję na rynku koksu. Za nadzór nad prawidłowym ubiciem naboju węglowego do procesu koksowania odpowiedzialny jest system SmartStamp, który jest integralną częścią wsadnicy baterii 4-bis. Jest to autorski system, nad którym prace ukończono we wrześniu 2018 r.  i jest to jedno z innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych w skali światowej zastosowanych w Koksowni Częstochowa Nowa. SmartStamp pozwala na kompleksową kontrolę i automatyczne sterowanie procesem ubijania wsadu węglowego, eliminując tzw. czynnik ludzki. W jego skład wchodzi inteligentny program sterujący procesem przygotowania wsadu ubijanego ControlStamp oraz innowacyjny mechanizm ubijania SingleStamp, zbudowany z czternastu identycznych ubijarek sterowanych indywidualnie. System ControlStamp dobiera parametry procesu ubijania na podstawie właściwości mieszanki węglowej, co pozwala na przygotowanie wsadu o gęstości gwarantującej jego trwałość i jednorodność oraz powtarzalność parametrów jakościowych koksu. Inteligentny system znacząco przyczynia się do zwiększenia efektywności ekonomicznej i ekologicznej koksowni, poprzez zmniejszenie ilości awarii produkcyjnych spowodowanych destrukcją wsadu  i zwiększenie produktywności komory koksowniczej, poprzez pełne ich wypełnienie, zapewnienie powtarzalnych parametrów jakościowych produktu, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych związków uwalnianych do powietrza.

Podnoszenie jakości produkowanego koksu

Obecnie Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. w konsorcjum z HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. i ZARMEN Sp. z o.o. rozpoczęła realizację, innowacyjnego w skali europejskiej projektu, dotyczącego opracowania systemu oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych w aspekcie produkcji wysokojakościowego koksu dla potrzeb sektora stalowego i odlewniczego. Rezultatem projektu będzie nowatorska technologia – system oceny jakości węgli i mieszanki wsadowej z zastosowaniem prototypowego pieca, który w sposób kompleksowy umożliwi ocenę węgli i ich mieszanek pod kątem jakości, jak i bezpieczeństwa, w kontekście generowanego przez nie ciśnienia koksowania. Pomimo, że w Europie i na świecie istnieją podobne systemy, to w projektowanym rozwiązaniu możliwy będzie pomiar ciśnienia działającego na obie ściany. Dodatkowo system będzie umożliwiał pomiary skurczu wsadu w trzech kierunkach oraz pomiar temperatury dla oceny efektywności energetycznej procesu.

-    Wszystkie zakłady naszej branży w Polsce i Europie, podejmują wyzwania konieczne dla tego rodzaju działalności, takie jak skuteczne zwiększenie produkcji koksu przy rosnących oczekiwaniach w zakresie parametrów jakościowych, zwiększenie efektywności ekologicznej baterii poprzez minimalizację czy eliminację tzw. ciężkich biegów, unowocześnienie technologii oceny jakości węgli i mieszanek wsadowych. Zastosowanie projektowanego pieca umożliwi wyprodukowanie koksu, w szczególności odlewniczego, którego jakość będzie reprezentatywna dla jego produkcji w skali przemysłowej w baterii koksowniczej. Pozwoli to również na  przygotowanie próbek wyrobu do oznaczania jego wskaźników wytrzymałościowych. Daje to znaczącą przewagę nad podobnymi instalacjami funkcjonującymi na rynku europejskim, np. we Francji czy w Niemczech, oraz nad metodami laboratoryjnymi, które mają większe ograniczenia pomiarowe, a uzyskiwane wyniki obarczone są większym błędem. Dodatkowo, w kontekście rynku krajowego, należy mieć na uwadze, że przeciętna jakość produkowanego w Polsce koksu dla wielkich pieców średniej objętości spełnia oczekiwania odbiorców, natomiast te wymagania jakościowe są niższe dla  wielkich pieców o dużej objętości – mówi Piotr Szecówka, Dyrektor Produkcji. Marek Serafin dodaje: - Koksownictwo stanowi istotny element polskiej gospodarki, a pozostanie w czołówce światowych eksporterów koksu wymagać będzie w najbliższych latach szeregu dalszych działań rozwojowych, które pozwolą na sprostanie wymogom jakościowym na międzynarodowym rynku.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko