– Tendencja zmniejszającej się ilości polskich sklepów postępuje. Jeszcze niedawno w rękach krajowych przedsiębiorców była połowa placówek handlowych, a przewiduje się, że ilość ta może spaść do 20 proc. Dziś działa tylko kilka rodzimych sieci, z czego „SPOŁEM” jest największą i najstarszą – podkreśla Ryszard Jaśkowski, Prezes Zarządu KZRR „SPOŁEM”, i dodaje: – Póki nie ma ustawy o handlu, która chroniłaby interesy polskich marek czy obowiązuje niedopracowana ustawa o zakazie sprzedaży w niedziele, który niektóre sieci omijają jako „placówki pocztowe, musimy, jako społeczeństwo wspierać idee patriotyzmu gospodarczego, aby konsumenci świadomie podejmowali decyzje zakupowe. Czytajmy informacje na etykietach, zwracajmy uwagę na słynne cyfry „590” znajdujące się pod kodem kreskowym, które oznaczają, że wyrób został wyprodukowany w Polsce. Można też korzystać z aplikacji telefonicznych i skanując kod kreskowy, uzyskać np. informacje na jakim kapitale opiera się firma, gdzie produkuje, czy tworzy wykwalifikowane miejsca pracy. Oczywiście nie sposób, aby wszystkie produkty były polskiego pochodzenia. Np. kawa, niektóre owoce czy warzywa u nas nie rosną, ale warto zwrócić uwagę, czy są sprowadzane i dystrybuowane przez polskie firmy.

Nabywanie polskich wyrobów wspiera rozwój rodzimej gospodarki i przedsiębiorców, umacniając ich pozycję. Na to, od lat stawia ponad 3,5 tys. placówek handlowych, zrzeszonych w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”. Związek stanowi dziś 240 samodzielnych spółdzielni, posiadających sklepy wielobranżowe i typu convenience (marka Lux), salony odzieżowe Elganza, piekarnie, ciastkarnie. KZRSS od 1992 r., kontynuując idee spółdzielcze poprzednich Związków, prowadzi szkolenia, kampanie informacyjne, reklamowe, audyty, organizuje program lojalnościowy „Społem znaczy razem”.

„SPOŁEM” to najstarsza, nieprzerwanie działająca polska marka handlowa (od 1869 r.). jak mówi R. Jaśkowski: – Spółdzielczość spod znaku „SPOŁEM”, którego autorem był Stefan Żeromski, wniosła swój wkład w odbudowę państwa polskiego, co w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległości jest szczególnie warte podkreślenia. Mimo, że pozycję mamy ugruntowaną na rynku, jako największa polska sieć handlowa, jednak brakuje nam kapitału i zabezpieczenia legislacyjnego, abyśmy mogli rozwijać sieć poprzez budowę nowych placówek lub modernizację starszych. Konsolidujemy się zatem jeszcze bardziej pod szyldem „SPOŁEM” i niebawem powołamy do życia nową spółkę, która będzie podejmować współpracę z polskimi producentami na zasadach lojalności, jako jeden, duży podmiot, co wzmocni naszą siłę negocjacyjną i poprawi konkurencyjność z zagranicznymi sieciami – podkreśla prezes KZRSS „SPOŁEM”.

Magdalena Tułecka, Jacek Majewski