Innowacje, zrównoważony rozwój, konkurencyjność polskich firm, patriotyzm gospodarczy, RODO oraz synergia biznesu i sportu to główne zagadnienia Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności, które 26 października br. odbyło się w Katowicach. Podczas wydarzenia wręczone też zostały nagrody Najwyższa Jakość Quality International oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma 2018.

EFJiI to najważniejsze wydarzenie wieńczące szereg przedsięwzięć, skupionych wokół idei prestiżowego Programu Najwyższa Jakość Quality International, które odbywają się na przestrzeni całego roku i w różnych obszarach: na łamach Forum Biznesu, Biznes Trendy, w serwisach ForumBiznesu.pl i NajwyższaJakośćQI.pl, podczas spotkań, dyskusji, konferencji, kongresów i szkoleń. To platforma wymiany doświadczeń i wiedzy w ramach Klubu Liderów Jakości.

Intencją organizatorów Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności jest umożliwienie jego uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

W części inauguracyjnej głos zabrali: Anna Biszkowiecka, Redaktor naczelna Forum Biznesu, Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wioletta Urbańska, Rzecznik Funduszy Europejskich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością oraz prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International.

Podczas czterech paneli tegorocznego EFJiI odbyły się dyskusje na takie tematy, jak inteligentne miasta, innowacyjne przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój, idea patriotyzmu gospodarczego, RODO w systemie zarządzania, ekologia jako jeden z filarów Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego oraz o synergia sportu i biznesu.

Panel inauguracyjny „Inteligentne miasta, innowacyjne przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój” obejmował takie zagadnienia, jak: zrównoważony rozwój gmin i przedsiębiorstw – co to dziś oznacza? dla społeczeństwa, gospodarki, ekologii? Rola Unii Europejskiej i innych struktur (samorząd, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropoliaa) w tym zakresie. Nauka a biznes, biznes a samorząd – efekt synergii w kontekście innowacyjności.

Uczestnikami dyskusji byli:
• dr Michał Markiewicz – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Manager Bezemisyjny Transport Publiczny (moderowanie dyskusji)
• dr Jan Olbrycht, Europoseł
• prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska
• Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
• Szymon Chojnowski, Zastępca Prezydenta Świdnicy
• Łukasz Waksmundzki, Doradca Zarządu i współzałożyciel EcoTech System Sp. z o.o.

W dyskusji poświęconej RODO w systemie zarządzania eksperci: dr inż. Józef Zakrzewski, Doradca, Polska Agencja Przemysłowo-Obronna, Grzegorz Gęborek, radca prawny, Rödl & Partner oraz Joanna Skwarek, Pełnomocnik Prezesa PKN ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny, podjęli takie zagadnienia, jak: czy osoby kierujące organizacjami powinny się bać RODO?
Certyfikacja ochrony danych osobowych oraz praktyka wdrożenia na podstawie audytów powdrożeniowych.

O idei patriotyzmu gospodarczego, konkurencyjności i innowacyjności polskich firm, roli środowisk naukowych w tym zakresie oraz przemyśle 4.0 podczas panelu „Wybieram Polskie” dyskutowali: dr hab. inż., prof. Politechniki Śląskiej Anna Timofiejczuk, Prezes Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 (moderowanie dyskusji), Karolina Świdkiewicz, p.o. Prezes Zarządu Bolesławieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych Bolesławiec Sp. z o.o., Zdzisław Mikłaszewicz, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Produktów, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. oraz Krzysztof Szafraniec, Dyrektor – Członek Zarządu, Lean-Tech Sp. z o.o.

Paneliści dyskutowali m.in. o tym czy państwo powinno wspierać polskie firmy? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jak wspierać przedsiębiorstwa we wdrażaniu i stosowaniu innowacyjnych technologii przemysłu 4.0 oraz jaka jest rola kapitału zagranicznego, a jaka polskiego w realizacji inwestycji?

Po raz pierwszy w historii Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności organizatorzy gościli przedstawicieli świata sportu, oddając im do dyspozycji panel poświęcony synergii sportu i biznesu. Podjęto takie zagadnienia, jak: sport i biznes - płaszczyzny do współpracy we wzajemnej synergii, czy sport bez biznesu może istnieć i czy ma szansę przetrwać? Jakie są czynniki i podobieństwa decydujące o sukcesie w sporcie i w biznesie? Jak nie „spaść z góry”, czyli jak osiągać i utrzymać sukcesy? Jak sport rozwija i hartuje ducha - nie tylko u sportowców?

Uczestnikami tej dyskusji byli: Robert Hauffe, Menadżer Klubu Biznesu GKS Tychy Tyskiego Sportu S.A., Marzena Sarapata, Prezes Zarządu Wisły Kraków S.A., Adrian Filipek, Koordynator ds. Sportowych, Wisła Kraków S.A., Tadeusz Bartnik, Dyrektor Sportowy GKS Gieksy Katowice S.A., Weronika Nowakowska, reprezentantka kraju w biathlonie, wicemistrzyni świata w sprincie oraz brązowa medalistka w biegu pościgowym z mistrzostw świata w 2015 r. w fińskim Kontiolahti.

W ramach Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko firma, po raz kolejny podczas Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności podjęto zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Po ubiegłorocznej dyskusji poświęconej roli, znaczeniu, obowiązkach i oczekiwaniach firm jako pracodawców, w tym roku dyskutowano na temat kolejnego filaru CSR, jakim jest ekologia.

Co oznacza i czym się przejawia odpowiedzialność w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i jaka jest ich rola w zakresie zrównoważonego rozwoju? Nowe rozwiązania i technologie stosowane w przedsiębiorstwach, wpływające na ochronę środowiska oraz udział przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych w realizacji idei smart city – to wybrane zagadnienia, które zostały podjęte w dyskusji, w której uczestniczyli: Piotr Dudek, Prezes Zarządu AQUA S.A. w Bielsku-Białej, Marian Kupijaj, Prezes Zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Dariusz Wysypoł, Kierownik Działu Marketingu i Analiz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.

***

Podczas EFJiJ odbyły się też ceremonie wręczenia nagród Programów Najwyższa Jakość Quality International 2018 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma 2018. Trzykrotnym Laureatom Programu Najwyższa Jakość wręczyliśmy Perły QI 2018, a sześciokrotnym – Złote Perły Jakości QI. Wieczór zwieńczył bankiet przy akompaniamencie kwartetu jazzowego.

Zgłoszenia do Programu Najwyższa Jakość Quality International przyjmowane były w trzech kategoriach: QI Product, QI Services, QI Order. W ocenie wniosków zgłoszeniowych do Programu Kapituła szczególny akcent stawiała na takie zagadnienia, jak m.in. wysoka jakość produktów i usług potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji, stan wdrożenia systemów zarządzania, nowoczesność zastosowanych rozwiązań, organizacja systemu, przejrzystość informacji, role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji osób pełniących istotne funkcje, wdrożone narzędzia komunikacji, monitoring wymagań i oczekiwań rynku i konsumentów, zarządzanie wiedzą, ryzykiem i szansami, prace badawcze i in.

Oceny zgłoszeń dokonano wg 3 kategorii: System zarządzania (Order), Usługi (Services), Produkt (Produkt) i w 4 grupach wielkości w zależności od ilości zatrudnionych osób: mikro przedsiębiorstwa, firmy małe, średnie i duże.

Partnerzy Programu Najwyższa Jakość Quality International:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Katedra Zarządzania Jakością

Patronat Honorowy nad Europejskim Forum Jakości i Innowacyjności sprawowali:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat medialny:
Rzeczpospolita
Polskie Radio 24
Forsal.pl
Telewizja Polska S.A. Katowice
serwis SpołecznieOdpowiedzialni.info