Wypełniając swoją misję przedsiębiorstwo reaguje na sygnały z zewnątrz i często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Firma od wielu lat wspiera fundacje, ośrodki pomocy społecznej, ogniska opiekuńcze, domy dziecka, hospicja, stowarzyszenia, osoby niepełnosprawne. Pomoc ta przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej.

Firma jest także partnerem sportu, za co rokrocznie otrzymuje prestiżowe wyróżnienie Partner Gdyńskiego Sportu. – W swojej działalności społecznej kierujemy się zasadą różnorodności i wszechstronności. Sport jest jedną z wielu dziedzin życia, które są dla nas ważne. Uważamy, że taka forma aktywności pozwala realizować pasje, kształtować charaktery i stanowi pozytywny przykład dla młodych ludzi. Wspieranie aktywności fizycznej młodzieży wpisane jest w zaplanowaną, długofalową strategię wizerunkową firmy – podkreśla Janusz Różalski, Prezes Zarządu gdyńskiego OPEC.

Z kolei w ramach edukacji ekologicznej przedsiębiorstwo, przy współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, organizuje seminaria dla seniorów oraz warsztaty terenowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Podczas takich spotkań młodzież poznaje zasady funkcjonowania miejskiej sieci ciepłowniczej, a także zdobywa wiedzę dotyczącą odpowiedzialności za otoczenie.

OPEC to także odpowiedzialny pracodawca. Dba o swoją kadrę i proponuje bardzo szeroki zakres benefitów, np. wczasy pod gruszą, kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne, udział w wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych, funduje zapomogi losowe, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, pożyczki. Inne formy pomocy obejmują m.in. fizykoterapię, konsultacje z dietetykiem, posiłki regeneracyjne, przygotowane na podstawie wytycznych dietetyka i dostarczane na wyznaczone miejsce pracy, ćwiczenia gimnastyczne, dofinansowania do studiów, kursów i szkoleń, festyny rodzinne, wyjazdy integracyjne oraz bardzo bogaty pakiet opieki medycznej, daleko wykraczający poza standardy, obejmujący dostęp do 52 specjalistów, konsultacje profesorskie i domowe, pełną diagnostykę z rezonansem, tomografem i USG. Przedsiębiorstwo w ramach programu zdrowotnego, od jesieni do wiosny przekazuje pracownikom ekologiczne jabłka, jednocześnie wspierając lokalnych producentów owoców.