Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu otrzymało właśnie tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności 2018 w kategoriach Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma. Nagroda ta jest swoistym podsumowaniem szerokiej działalności spółki w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa i otoczenia, w którym funkcjonuje.

Wrocławskie MPWiK jest spółką o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia rozwoju stolicy Dolnego Śląska, świadczącą wysokiej jakości profesjonalne usługi komunalne swoim klientom. Spółka stawia sobie ambitne cele, uwzględniając przy tym działania zorientowane na cele społeczne. Potwierdzają to regularnie otrzymywane nagrody. Najnowszymi z nich są tytuły uzyskane w prestiżowych konkursach Liderzy Społecznej Odpowiedzialności oraz Raporty Społeczne.

Branża wodno-kanalizacyjna jest ściśle związana ze środowiskiem naturalnym i jego kondycją. Dlatego tak ważne jest, aby firmy z tego sektora charakteryzowały się systemem zarządzania, wykraczającym poza narzucane im przez prawo zobowiązania.

Pracownicy – wolontariusze dla społeczeństwa

Swego rodzaju znakiem firmowym MPWiK są akcje o charakterze społecznym, wybiegające poza podstawową działalność spółki. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez aktywnego zaangażowania osób zatrudnionych w spółce. To właśnie oni, pracownicy, są jednym z filarów zaktualizowanej przed rokiem strategii spółki, której fundamenty stanowią: klienci, społeczeństwo i doskonałość. – Skuteczne realizowanie naszych ambitnych celów nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania pracowników – przyznaje Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK SA. To właśnie jego decyzja zaowocowała rozbudowaniem wcześniejszej strategii o nowy filar – pracowników. Przedsiębiorstwo stwarza zatrudnionym warunki do rozwoju, czego dowodem jest powołanie do życia Centrum Rozwoju Kadr (CeRoK) – własnego, wewnętrznego działu edukacyjnego, opartego o wiedzę najbardziej doświadczonych pracowników firmy. To odpowiedź na zjawisko zmiany pokoleniowej kadry MPWiK i potrzebę zatrudniania nowych osób. Główne zadania CeRoK, to podnoszenie wiedzy i umiejętności, a tym samym szkolenia, wynikające z bieżących potrzeb. Wszystkie instalacje oraz materiały edukacyjne zostały wykonane z inicjatywy i przez samych pracowników. CeRoK opiera się na fachowości i doświadczeniu wieloletniej kadry spółki, która swoją wiedzą dzieli się z innymi zatrudnionymi, a uzupełnieniem oferty są również szkolenia realizowane przez specjalistyczne firmy.

Wrocławscy wodociągowcy, poza profesjonalnym wypełnianiem swoich obowiązków służbowych, wykazują zaangażowanie wolontaryjne. Spośród corocznie podejmowanych przez MPWiK akcji, warto wymienić:
Wampiriada: od wielu lat, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu organizowana jest zbiórka krwi. Podczas tej inicjowanej przez pracowników i dla pracowników akcji, w ostatnich dwóch latach, zebrano łącznie ponad 23 litry krwi;
Kredka: pracownicy wrocławskich wodociągów współpracują z Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej we Wrocławiu. Akcja symbolicznie nazwana „Kredka” ma na celu przekazanie podopiecznym wrocławskiego Centrum przyborów i pomocy szkolnych, zebranych wśród pracowników.
Wsparcie dla zwierząt: w latach 2016-2017 zebrano łącznie ponad tonę wysokiej jakości karmy dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska przy ul. Ślazowej we Wrocławiu. To inicjatywa pracowników MPWiK, dzięki której pupile ze schroniska nie są głodne i otrzymują niezbędną pomoc. Dodatkowo, władze spółki, doceniając ponadstandardowe zaangażowanie pracowników, postanowiły w kolejnej edycji akcji do każdej zebranej przez nich złotówki dorzucić drugą.

Raport CSR

MPWiK jest pierwszą spółką miejską we Wrocławiu, która wydała Raport zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on lata 2016-2017 i podsumowuje szeroką działalność przedsiębiorstwa w tym okresie. Skrócenie średniego czasu przerw w dostawach wody – spowodowanych awarią – o ponad 40 proc., sprawniejszy kontakt z klientami, a przede wszystkim edukowanie młodzieży w trosce o lepszą przyszłość kolejnych pokoleń – to tylko niektóre obszary opisane w raporcie. Jego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl, w zakładce CSR. – Ten raport jest sukcesem pracowników, którzy go tworzyli – zauważa Hanna Kamińska z MPWiK, inicjatorka raportu.
Za swój pierwszy raport MPWiK zostało nagrodzone w 12. edycji Konkursu Raporty Społeczne, w kategorii Debiut. Do tegorocznego konkursu, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte, zgłoszono 49 raportów z całej Polski, w tym 22 debiuty. MPWiK wyróżniono za kształtowanie trendu sprawozdawczości niefinansowej w sektorze publicznym, w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI.MPWiK dzieciom

Mając świadomość, że edukacja jest kluczem do lepszej przyszłości kolejnych pokoleń, spółka podejmuje także liczne działania nastawione na poprawę świadomości ekologicznej młodego pokolenia.
W 2013 r. powołała do życia bohaterów: Błękitkę i Groblika – strażników wody. Wszystko po to, aby dzieci, utożsamiając się z nimi, łatwiej przyswajały trudne tematy związane z ekologią i środowiskiem naturalnym. Błękitka i Groblik to również bohaterowie strony internetowej – MPWiK Dzieciom (www.mpwikdzieciom.pl). Znajdują się tam m.in. gry zręcznościowe i edukacyjne, ekologiczne ciekawostki, a także animacje specjalnie przygotowane dla najmłodszych.

Misja edukacja: Hydropolis

Najbardziej spektakularnym przejawem realizowania edukacyjnej misji wrocławskiego przedsiębiorstwa jest działalność Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. To unikatowe w skali Europy przedsięwzięcie łączy walory dydaktyczne z nowoczesną formą wystawienniczą. To właśnie w tym miejscu można m.in. na panoramicznym, 360-stopniowym ekranie obejrzeć film opowiadający o początkach wody na naszej planecie, wejść do legendarnego batyskafu, który jako pierwszy statek załogowy dotarł do najgłębszego miejsca na naszej planecie, samodzielnie sprawdzić działanie starożytnych wynalazków wodnych, czy odpocząć na świecącej leżance w wyjątkowej strefie relaksu. Wrocławskie Centrum zostało powołane do życia przez MPWiK w 2015 r., ale już ma na koncie ponad 800 tys. zwiedzających, dzięki czemu na stałe wpisało się na listę najciekawszych obiektów edukacyjnych Dolnego Śląska. Dynamicznie rozwijając swoją ofertę, zdążyło wypracować sobie także pozycję jednej z najchętniej odwiedzanych atrakcji miasta. Centrum, poza stałą wystawą dedykowaną wodzie, oferuje szeroki wachlarz zajęć dostosowanych do wieku odwiedzających. To rozwiązanie, dzięki któremu uczniowie odkrywają związane z wodą zjawiska z pogranicza biologii, geografii, fizyki i chemii zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Prowadzone przez przewodników warsztaty trwają ok. 45 minut, a tematyka zajęć odpowiada wiekowi uczniów i realizuje obowiązujące podstawy programowe. Jednym z współpracowników Hydropolis jest Joanna Urbańska, Nauczyciel Roku 2016 w Polsce oraz członek elitarnego klubu New Europe 100, w którym znajdują się najwięksi innowatorzy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Hydropolis jest także unikatowym przykładem rewitalizacji obiektu poprzemysłowego. Ekspozycja poświęcona wodzie mieści się w historycznym podziemnym zbiorniku wody czystej – obiekt powstał w 1893 r. i jest jednym z zabytków wrocławskiej architektury wodociągowej. Otrzymał nagrodę publiczności w prestiżowym międzynarodowym konkursie „Miedź w architekturze 2017”. Odbywający się co dwa lata plebiscyt Copper in Architecture Awards prezentuje i nagradza projekty, w których wykorzystano elementy wykonane z miedzi.

Dbałość o spuściznę historyczną – rewitalizacja zabytków

Pracami konserwacyjnymi objęte są także inne zabytkowe budowle MPWiK. Takim przykładem jest wieża ciśnień Na Grobli, niezwykły i charakterystyczny obiekt w krajobrazie Wrocławia, swego czasu serce pierwszego zakładu produkcji wody. Mimo burzliwej historii, wieża przetrwała do dziś, stając się kluczowym elementem zabytkowej infrastruktury przemysłowej miasta. MPWiK odnowiło elewację obiektu, rozpoczynając tym samym działania, mające na celu przywrócenie jej dawnego blasku. Pracami konserwatorskimi w ostatnich latach objęto także cały kompleks historycznej pompowni Świątniki. Równolegle, powstaje nowa koncepcja użytkowa tego obiektu. – Dbałość o spuściznę historyczną jest jednym z fundamentów budowania wspólnej tożsamości. Naszym celem jest przekształcanie zabytków w taki sposób, aby utrzymać ich walory architektoniczne, nadając jednocześnie nową wartościową funkcję – zapewnia prezes Witold Ziomek.

Klient zawsze na pierwszym miejscu

Wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oraz skuteczne zaspokajanie tych potrzeb to priorytety w działalności spółki. – Wciąż doskonalimy kanały komunikacji z mieszkańcami Wrocławia i w tym aspekcie dorównujemy najlepszym firmom międzynarodowym – mówi Gabriela Świąder, Dyrektor Centrum Obsługi Klienta. Szybki i sprawny kontakt z mieszkańcami umożliwiają wprowadzone w ostatnich latach nowoczesne rozwiązania, takie jak bezpłatne powiadomienia SMS o przerwie w dostawie wody Live Chat i Wirtualny Doradca. – Korzystanie z nowej strony internetowej MPWiK oraz funkcjonalności Elektronicznego Biura Obsługi Klienta zapewnia efektywną obsługę i szybką reakcję na zgłaszane sprawy – zapewnia Gabriela Świąder. – Dążymy do tego, aby nasi klienci mieli przekonanie, że sprawy, z którymi się do nas zgłaszają obsługiwane są na najwyższym poziomie, w sposób kompleksowy i profesjonalny – uzupełnia Witold Ziomek. Rokrocznie spółka odnotowuje coraz lepsze wyniki w niezależnym badaniu ogólnej satysfakcji klientów – z 77 proc. w 2012 roku, do 86 proc. w roku ubiegłym.

Cyfrowa transformacja w służbie środowisku

Dostarczaniu wysokiej jakości usług sprzyjają systematycznie wprowadzane w codziennej pracy innowacyjne technologie. Jednym ze spektakularnych przejawów cyfryzacji w spółce jest wielokrotnie nagradzana aplikacja SmartFlow, którą MPWiK stworzyło we współpracy z gliwicką firmą Future Processing i Microsoft, a teraz rozpoczęła komercjalizację w innych firmach z branży wod-kan. Dzięki temu rozwiązaniu informatycznemu, spółka skutecznie wykrywa niewidoczne gołym okiem awarie i realnie ogranicza straty wody. SmartFlow skraca czas lokalizacji ukrytego wycieku ze 180 do nawet 3 dni. Znaczące zmniejszenie strat wody (MPWiK oszczędziło 500 mln litrów w pierwszym roku po implementacji aplikacji) i lepsza kontrola zasobów wodnych, to nieoceniony zysk dla środowiska naturalnego. – System wykorzystuje blisko 100 urządzeń monitorujących ilość i ciśnienie wody przepływającej przez sieć wodociągową, obejmując swoim zasięgiem całe miasto. Najważniejsze pomiary prowadzone są głównie nocą, kiedy mieszkańcy praktycznie nie zużywają wody. Po wytypowaniu awarii, nasze brygady przechodzą do kolejnego etapu analizy, w którym precyzyjnie lokalizują miejsce awarii – wyjaśnia Witold Ziomek.

Cyfrowej transformacji z pewnością sprzyjała jedna z podstawowych cech, która wyróżnia MPWiK na tle innych przedsiębiorstw – otwartość na wszelkiego rodzaju pomysły, mogące wpłynąć korzystnie na jego działalność, szczególnie jeśli zyska na tym klient i środowisko. Motywująca jest również przynależność spółki do takich organizacji, jak EFQM (European Foundation for Quality Management) z siedzibą w Brukseli czy IWA (International Water Association) z siedzibą w Londynie. Całość dopełnia umiejętność pracy zespołowej i zapał całej kadry, która współpracuje w wielu interdyscyplinarnych zespołach. Dodatkowo, w spółce funkcjonuje Centrum Nowych Technologii, dział który jest odpowiedzialny za poszukiwanie innowacji oraz współpracę ze środowiskiem naukowym.

Aleksander Łoś