25 września w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się doroczne Ostrowskie Forum Rozwoju. To spotkanie gospodarcze przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu, instytucji, organizacji i specjalistów różnych dziedzin. Tegoroczna konferencja rozszerzona została o Forum Młodzieżowe, podczas którego podjęty zostanie temat perspektyw rozwoju osobistego oraz oferty Ostrowi jako miasta dobrego na przyszłość.

Media

Zainicjowane przed czterema laty Forum skupia się na wykorzystywaniu potencjału lokalizacyjnego miasta na mapie Polski i tej części Europy. Dyskusja dotyczy poszczególnych działań i obszarów, związanych z ofertą inwestycyjną, kierunkami rozwoju miasta, jego rewitalizacji i atrakcyjności dla biznesu i mieszkańców, jak również innowacyjnym rozwiązaniom w samorządzie i biznesie.

W tym roku tematem przewodnim konferencji jest współodpowiedzialność za miejsce, czyli miasto, w którym się żyje, pracuje, inwestuje i którym się zarządza, w każdym aspekcie zrównoważonego rozwoju. Odnosi się to zatem tak do mieszkańców, przedsiębiorców, jak i władz samorządowych i innych instytucji. Szczególna rola w tym zakresie ostrowskiej młodzieży, stąd też drugi dzień tegorocznego Forum skierowany zostanie do niej. Celem spotkania jest wskazanie czynników motywujących do pracy oraz inspirujących do działania i rozwoju. Uczestnicy dowiedzą się m.in. tego, jakie działania podejmuje miasto, by wspierać ten progres. Część spotkania poświęcona zostanie również rozwojowi osobistemu młodzieży, w tym ograniczeniom i wyzwaniom, a także inwestycjom w siebie. Podjęty zostanie też wątek rynku pracy, w tym czynników determinujących realizację kariery osób pochodzących z takiego miasta, jak Ostrów Mazowiecka.

Goście Ostrowskiego Forum Rozwoju po raz kolejny podzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie wdrażanych rozwiązań w przestrzeni gospodarczej, biznesowej i samorządowej oraz tego, w jaki sposób przyczyniają się one do wzrostu atrakcyjności miasta. Podjęty dwa lata temu wątek potencjału drogi ekspresowej i węzła komunikacyjnego okazał się punktem wyjścia do zdefiniowania kolejnych kierunków rozwoju miasta. Z kolei innowacje, o których mowa była przed rokiem, determinują wiele obszarów rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji własnych miasta. Czas na dyskusję także nie tylko o ofercie Ostrowi dla mieszkańców i przedsiębiorców, ale także o tym, co oni mogą zrobić dla swojego miasta.

Jacek Majewski

Organizatorem IV Ostrowskiego Forum Rozwoju
jest Miasto Ostrów Mazowiecka, a współorganizatorami:
Fabryki Mebli „FORTE” S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Forum Biznesu jest partnerem merytorycznym i patronem medialnym wydarzenia.