Receptą na innowacje jest połączenie wiedzy i doświadczenia dojrzałych naukowców z zapałem i kreatywnością młodych adeptów nauki, wsparte odpowiednimi środkami finansowymi. Wszystkie te elementy można znaleźć w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu – wylęgarni nowych technologii.

Badania naukowe na światowym poziomie oraz rodzące się z nich nowe technologie stały się znakiem rozpoznawczym Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jego dumą jest pierwsze w historii PAN wdrożenie do produkcji odkrycia naukowego – tzw. pianosilikatów. Są to wielokrotnie opisywane w prasie biznesowej ekologiczne i ognioodporne termoizolacyjne materiały konstrukcyjne, wytwarzane z odpadów budowlanych, które mogą zrewolucjonizować polskie budownictwo. Ostatnio głośno się zrobiło w prasie sportowej o wytworzonym również w INTiBS płynnym preparacie do zabezpieczania powierzchni torów żużlowych przed deszczem jako tańszej, szybszej i ekologicznej alternatywy dla stosowanej obecnie specjalnej folii. We współpracy z lekarzami i naukowcami z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu INTiBS opracował natomiast nowatorską i bardzo obiecującą technologię pokrywania grafenem stentów endowaskularnych i innych urządzeń medycznych. Wstępne testy wykazały, że tak przygotowana powłoka jest – mówiąc w uproszczeniu – lepiej tolerowana przez żywe komórki, co daje nadzieję na znaczące zmniejszenie ryzyka powtórnego zamykania się udrożnionych naczyń wieńcowych oraz ryzyka odrzutu implantów.

Rozwijaniem tych opatentowanych w kraju i za granicą innowacyjnych rozwiązań technologicznych i pokonywaniem długiej i często trudnej (zwłaszcza w Polsce) drogi do otwarcia linii produkcyjnej zajmują się bardzo skutecznie spółki celowe i konsorcja powołane przez INTiBS. Regularnie pozyskują one środki zewnętrzne na finansowanie poszczególnych etapów wdrożeń, m.in. w programie Techmatstrateg, w ramach Szybkiej Ścieżki w konkursie Seal of Excellence, w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czy też w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Dzięki tym funduszom niedługo zostanie np. zaprojektowana wydajna linia produkcyjna wspomnianych pianosilikatów, a także przygotowane zostaną pierwsze stenty z powłoką grafenową i przeprowadzone zostaną ich testy przedkliniczne na zwierzętach.

Warto nadmienić, że nie są to jedyne środki zewnętrzne zdobywane przez Instytut na badania na drodze konkursowej – udział tzw. grantów w budżecie INTiBS systematycznie rośnie i obecnie stanowi już niemal 50 proc.

Jednym ze źródeł sukcesów Instytutu jest jego otwartość na młodych ludzi. Dość powiedzieć, że dzięki dobrym warunkom pracy i atmosferze w nim panującej średnia wieku pracowników INTiBS systematycznie maleje, a niemal 1/3 kadry stanowią doktoranci. Ponadto normą jest już nie tylko szeroka współpraca Instytutu z ośrodkami naukowymi na niemal każdym kontynencie, ale również doktoraty realizowane we Wrocławiu przez studentów z Europy i Azji. Nowością są tzw. doktoraty wdrożeniowe realizowane przez pracowników firm, którzy są oddelegowani do Instytutu do pracy nad projektami naukowymi ukierunkowanymi na wdrożenia. Nabór do Studium Doktoranckiego przy INTiBS PAN we Wrocławiu odbywa się każdego roku w czerwcu i wrześniu.
A. Pikul
www.intibs.pl