Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM z podwarszawskiego Zakroczymia już trzykrotnie otrzymało szczególne wyróżnienie, jakim jest tytuł Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma. To potwierdzenie, że spółka doskonale łączy dynamiczny rozwój swojej działalności biznesowej ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa.
Media

Obecnie LEK-AM to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm branży framceutycznej na polskim rynku. W ofercie spółki znajduje się kilkadziesiąt leków: zarówno Rx i OTC, jak i suplementy diety oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkowane preparaty wykorzystywane są w wielu obszarach terapeutycznych, takich jak kardiologia, gastroenterologia, psychiatria, urologia, pulmonologia czy alergologia.

Duży udział w sukcesie spółki miały zarówno przyjęte kierunki rozwoju produktów i dostarczanie innowacyjnych preparatów, jak i skupienie uwagi na działalności społecznej. To właśnie kształtowanie pozytywnych relacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, wrażliwość społeczna, ochrona środowiska oraz sponsoring stały się głównymi filarami działalności spółki w zakresie koncepcji CSR.

Jak podkreśla Małgorzata Wójcik, Dyrektor Personalny w LEK-AM Sp. z o.o.: – W misji i strategii naszej firmy zobowiązaliśmy się z największą troską wspierać zdrowie pacjentów. Jest ona realizowana nie tylko poprzez produkcję najwyższej jakości wyrobów medycznych, ale z roku na rok poszerzamy również zakres działań, by dbać o szeroko rozumiany interes społeczny, ekologię oraz realcje z interesariuszami.

Na tym polu LEK-AM działa wielowymiarowo, zarówno w przestrzeni lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Priorytetowo traktowane są takie obszary, jak mecenat sztuki, sponsoring sportu, wspieranie i rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. Spółka ściśle współpracuje z uniwersyteckim środowiskiem naukowym oraz służy wsparciem merytorycznym przy projektach na rzecz studentów. W tym zakresie, w latach ubiegłych, LEK-AM uczestniczył m.in., jako fundator praktyk studenckich, w projekcie Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi, dedykowanym młodym, zdolnym ludziom, którzy w przyszłości zarządzać będą służbą zdrowia i placówkami medycznymi.

Działania spółki na rzecz potrzebujących pomocy, to dotacje finansowe i rzeczowe dla m.in. Domowego Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” z Otwocka, Poradni Transplantacji Nerek w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu, Fundacji Mam Marzenie, Szlachetnej Paczki czy Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. – Udaje nam się zaangażować kadrę w działania prospołeczne, dzięki czemu możemy być dumni z działań naszego wolnotariatu, który rokrocznie organizuje akcje wspierając wybrane organizacje pożytku publicznego. Tym samym nasi pracownicy uczestniczyli m.in. w takich inicjatywach, jak świąteczne spotkania z dziećmi z rodzin zastępczych, w projekcie „Marzycielska Poczta”, polegającym na wysłaniu listów i kartek do ciężko chorych dzieci oraz do dzieci przebywających w warszawskiej Klinice Budzik. Działania te wykraczają również poza teren Polski, ponieważ od trzech lat wspieramy jedną z misji w Zambii – mówi M. Wójcik.

LEK-AM był również głównym sponsorem XV Charytatywnego Balu Dziennikarzy oraz dziewięciokrotnie Charytatywnego Balu Gwiazd Dobroczynności. W roku 2016 oraz 2017 spółka była sponsorem konkursu „50 najbardziej kreatywnych w biznesie”.

Firma od lat prowadzi również działania na rzecz kultury i sztuki, angażując się w inicjatywy, które często, bez zewnętrznego wsparcia, nie miałyby szans na realizację. LEK-AM sześciokrotnie był już sponsorem zachodniopomorskiego Festiwalu Sacrum Non Profanum, dwukrotnie wystawy Arsenał Warszawa w Muzeum Niepodległości, jak również dofinansowuje produkcję filmową i teatralną. W zakresie sponsoringu sportowego, dotychczas dofinansowywał nie tylko męski zespół siatkarski AZS, ale również własne drużyny piłkarskie i koszykarskie, powołane wśród pracowników.

– To oczywiście nie wszystkie obszary naszej aktywności w zakresie CSR. Firma odpowiedzialna społecznie to również taka, która zakłada dbałość o dobre relacje firmy zarówno z jej klientami, akcjonariuszami, lokalnymi społecznościami, jak i z pracownikami. Polityka personalna realizowana przez firmę osadzona jest na paradygmacie, że zespół naszej kadry stanowi strategiczny zasób, będący nośnikiem wiedzy i stanowiący siłę napędową organizacji. Środowisko pracy oparte na szacunku i godności, kokurencyjne wynagrodzenie, odpowiednio dopasowany pakiet świadczeń pozapłacowych, możliwość rozwoju kwalifikacji oraz poczucie bezpieczeństwa sprawia, że pracownicy pozostają z nami na lata – podsumowuje Małgorzata Wójcik.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko