Rozmowa z Januszem Różalskim, Prezesem Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, nominowanego do tytułu Lider Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca 2018
ikona lupy />
Media

Dziś od przedsiębiorstw komunalnych oczekuje się, że odpowiadając na oczekiwania świadomego konsumenta, zarówno tego zewnętrznego, jak i wewnętrznego, jakim są pracownicy, ich działalność będzie odbywała się w zgodzie z ideami zrównoważonego rozwoju. Jak te cele osiąga gdyński OPEC?

Ponieważ przedmiotem naszej działalności jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w procesie kogeneracji, priorytetem jest dla nas ekologia, zwłaszcza, że niektóre nasze zakłady eksploatacji zlokalizowane są w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ciepło dostarczamy do Gdyni, Rumi, Wejherowa oraz do gminy Kosakowo, zgodnie z polityką środowiskową. Systematycznie realizujemy prace modernizacyjne, poprawiające stan sieci i zwiększające efektywność dystrybucji oraz podłączamy do ciepła systemowego kolejne lokalne kotłownie, zmniejszając „niską emisję”.

A jak idee biznesowej odpowiedzialności OPEC realizuje w odniesieniu do kwestii prospołecznych?

Ściśle współpracujemy ze szkołami i uczelniami w temacie praktyk. Prowadzimy seminaria i warsztaty z zakresu ciepłownictwa, a na przykładzie naszej firmy powstało wiele prac magisterskich. Młodzi ludzie, po zakończeniu edukacji, często wracają do OPEC jako nasza kadra. Jesteśmy znani jako pewny i stabilny pracodawca. Dzięki wygospodarowywaniu odpowiednich kwot w budżecie, możemy realizować autorskie programy rozwoju pracowników (studia wyższe, podyplomowe, szkolenia, konferencje w Polsce i za granicą). Wiele z nich to projekty unijne, ukierunkowane na kompetencje miękkie. Bardzo dobrze współpracuje się nam w tym zakresie z partnerami z Finlandii, Szwecji czy Danii. Wiele z naszych świadczeń na rzecz pracowników firmy daleko wykracza poza standardowe rozwiązania, jak np.: program opieki i profilaktyki medycznej, gwarantujący pracownikom dostęp do ponad 50 specjalistów, konsultacji profesorskich, domowych, pełnej diagnostyki, porad fizjoterapeuty i dietetyka, który opracowuje posiłki regeneracyjne.

Ważnym elementem działalności przedsiębiorstwa jest także wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności.

Reagujemy na sygnały z zewnątrz. Wspieramy fundacje i stowarzyszenia, ośrodki pomocy, ogniska opiekuńcze, domy dziecka, hospicja, osoby niepełnosprawne, zwłaszcza rodziny z takimi dziećmi. Jesteśmy partnerem wydarzeń sportowych, fundatorem placów zabaw, angażujemy się w wydarzenia kulturalne i wspieramy młode talenty.

Rozmawiała Maria Leżucha