Wartości wyróżniające wszystkie podejmowane działania i kroki Grupy Trans Polonia opierają się na profesjonalizmie, najwyższej jakości, dbałości o klienta na każdym etapie kontaktu, dynamicznym rozwoju oraz pasji. Stanowią one solidne fundamenty ku kolejnym sukcesom oraz budowie stabilnej przyszłości. Jednakże jednym z najbardziej istotnych czynników sukcesu jest zbudowanie między firmą, a jej klientami – wzajemnego zaufania. Dzięki temu wiele podmiotów, z którymi Trans Polonia pracuje, pozostaje z tą firmą od wielu lat.

Grupa nieustannie przykłada najwyższą wagę ku respektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie zagadnienia, jak ochrona środowiska, interesy lokalnych społeczności oraz budowanie właściwych standardów relacji z klientami i pracownikami – traktuje priorytetowo. Specyfika działalności TPG jest ściśle związana z jej wpływem na środowisko naturalne. Chcąc możliwie w jak największym stopniu ograniczać ten aspekt, firma egzekwuje liczne normy i dobre praktyki, wyznaczające standardy sektora przewozów petrochemicznych. W ocenie kierownictwa firmy etyczne współdziałanie z każdą grupą interesariuszy Trans Polonia S.A. jest tak samo istotne, jak osiągane rezultaty finansowe. Oprócz szeregu czynników biznesowych, kluczem do satysfakcjonujących wyników, zawsze są prawidłowo egzekwowane reguły CSR.

W celu podnoszenia jakości usług i ich skali ilościowej, Trans Polonia realizuje z powodzeniem szereg efektywnych i ciekawych inicjatyw. To m.in. realizacja Programu Inwestycyjnego na lata 2018-20, zakładającego istotne nabycie jednostek cysternowych, jak i unikatowy projekt Szkoły Kierowców. Oba zagadnienia wzajemnie się przenikają i przyczyniają się do dalszego umacniania pozycji konkurencyjnej TPG.

Po upływie już 2 lat od przejęcia Orlen Transport i wejścia na perspektywiczny rynek przewozów paliw, Grupa Trans Polonia jest gotowa do realizacji dalszych ambitnych kroków, wyznaczających jej rozwój w kolejnych latach. Scenariuszem traktowanym w kategorii minimum, jest dalszy organiczny wzrost w Polsce i rynkach europejskich. Firma jednak planuje iść o krok dalej szukając kolejnych interesujących celów akwizycyjnych, zwłaszcza w Europie Zachodniej

JC