MPWiK S.A. we Wrocławiu od lat doceniane jest przez niezależne grona eksperckie i nagradzane za innowacyjność i skuteczne zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Spółka stawia sobie jednak znacznie bardziej ambitne cele, uwzględniając przy tym ponadstandardowe działania zorientowane na cele o charakterze społecznym.

Wnętrze wrocławskiego Hydropolis jest nowoczesne i unikatowe w skali Europy. Od grudnia 2015 r. obiekt ten odwiedziło już ponad 600 tys. zwiedzających / Agencja Gazeta

Branża wodno-kanalizacyjna, jak mało która specjalizacja, ściśle związana jest ze środowiskiem naturalnym i jego kondycją. Dlatego tak ważne jest, aby firmy z tego sektora charakteryzowały się systemem zarządzania wykraczającym dalece poza narzucane im przez prawo zobowiązania.

Tradycja i nowoczesność

Wrocławskie wodociągi są przykładem harmonijnego połączenia wiekowej tradycji z dynamicznym rozwojem, opartym o innowacje i wdrażanie nowych technologii. Spółka od lat dba o środowisko naturalne i angażuje się społecznie, co wyróżnia ją na tle innych organizacji gospodarczych.

Społeczna odpowiedzialność, czyli wrocławskie know-how

MPWiK jest spółką o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia rozwoju stolicy Dolnego Śląska, świadczącą wysokiej jakości profesjonalne usługi swoim klientom. Swego rodzaju znakiem firmowym przedsiębiorstwa są akcje o charakterze społecznym, wybiegające dalece poza podstawową działalność spółki. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez aktywnego zaangażowania pracowników.

Wśród inicjatyw wolontaryjnych, na stałe wpisanych do kalendarza podejmowanych przez MPWiK S.A. akcji, warto wymienić:

Wampiriada: od wielu lat, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, organizowana jest zbiórka krwi. Podczas tej inicjowanej przez pracowników i dla pracowników akcji, w ostatnich dwóch latach zebrano łącznie ponad 23 litry krwi;

Wsparcie dla zwierząt: W latach 2016-2017 zebrano łącznie ponad tonę wysokiej jakości karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej we Wrocławiu. To inicjatya pracowników MPWiK, dzięki której pupile ze schroniska nie są głodne i otrzymują niezbędną pomoc. Dodatkowo, władze spółki, doceniając ponadstandardowe zaangażowanie pracowników, postanowiły w kolejnej edycji akcji do każdej zebranej przez nich złotówki dorzucić drugą.

Misja: edukacja

MPWiK podejmuje także liczne działania nastawione na poprawę świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie m.in. racjonalnego korzystania z zasobów wodnych, dbania o środowisko naturalne oraz eliminowania negatywnego wpływu człowieka na naszą planetę.

W 2013 r. spółka powołała do życia Błękitkę i Groblika – strażników wody. Wszystko po to, aby dzieci, utożsamiając się z bohaterami, łatwiej przyswajały trudne tematy związane z ekologią i środowiskiem naturalnym. Błękitka i Groblik to również bohaterowie strony internetowej – MPWiK Dzieciom (www.mpwikdzieciom.pl). Znajdują się tam m.in. gry zręcznościowe i edukacyjne, ekologiczne ciekawostki, a także animacje specjalnie przygotowane dla najmłodszych.

Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis

Wrocławskie wodociągi wykorzystują nowoczesne aplikacje do monitorowania strat wody / Agencja Gazeta

Najbardziej spektakularnym przejawem realizowania edukacyjnej misji wrocławskiego przedsiębiorstwa jest działalność Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. To unikatowe w skali Europy przedsięwzięcie łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. To właśnie w tym miejscu można m.in. na panoramicznym ekranie 360 stopni obejrzeć film opowiadający o początkach wody na naszej planecie, wejść do legendarnego batyskafu, który jako pierwszy statek załogowy dotarł do najgłębszego miejsca na naszej planecie, samodzielnie sprawdzić działanie starożytnych wynalazków wodnych, czy odpocząć na świecącej leżance w wyjątkowej strefie relaksu.

Wrocławskie Centrum zostało powołane do życia przez MPWiK w 2015 r., ale już ma na koncie ponad 600 tys. zwiedzających, dzięki czemu na stałe wpisało się na listę najciekawszych obiektów edukacyjnych Dolnego Śląska. Dynamicznie rozwijając swoją ofertę, zdążyło wypracować sobie pozycję jednej z najchętniej odwiedzanych atrakcji miasta. Centrum, poza stałą wystawą dedykowaną wodzie, oferuje szeroki wachlarz zajęć dostosowanych do wieku uczniów. Warsztaty realizują wybrane zagadnienia obowiązującej podstawy programowej. Jednym ze współpracowników Hydropolis jest Joanna Urbańska, Nauczyciel Roku 2016 w Polsce oraz członek elitarnego klubu New Europe 100, w którym znajdują się najwięksi innowatorzy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zabytek, który uzyskał nowe życie

Hydropolis jest także wyjątkowym przykładem rewitalizacji obiektu poprzemysłowego. Ekspozycja poświęcona wodzie mieści się w historycznym podziemnym zbiorniku wody czystej – obiekt powstał w 1893 r. i jest jednym z zabytków wrocławskiej architektury wodociągowej. Otrzymał nagrodę publiczności w prestiżowym międzynarodowym konkursie Miedź w architekturze 2017. Odbywający się co dwa lata plebiscyt Copper in Architecture Awards prezentuje i nagradza projekty architektoniczne, w których wykorzystano elementy wykonane z miedzi.

Cyfrowa transformacja i dbałość o klientów

Wrocławskie wodociągi dążą do doskonałości w realizowaniu każdego z projektów i swoją społeczną odpowiedzialność wyrażają także poprzez wsłuchiwanie się w potrzeby klientów. W dostarczaniu wysokiej jakości usług sprzyjają systematycznie wprowadzane w codziennej pracy innowacyjne technologie. Proces cyfrowej transformacji Spółki zapoczątkowała przyjęta przez zarząd 10 lat temu strategia, zakładająca m.in. wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Od 2016 r. brygady techniczne wrocławskiego MPWiK w swojej bieżącej pracy wykorzystują urządzenia mobilne – tablety i smartfony – oraz zrezygnowały z papierowych map na rzecz informacji pobieranych z tak nowoczesnych aplikacji, jak GIS. Obecnie, pracownicy brygad terenowych pracują wyłącznie z wykorzystaniem platform mobilnych.

Kolejnym przejawem cyfryzacji jest tworzenie środowisk hybrydowych w oparciu o chmury światowych dostawców tych technologii. Takim przykładem z ostatnich miesięcy jest wielokrotnie nagradzana, autorska, chmurowa aplikacja SmartFlow, którą MPWiK stworzyło we współpracy z gliwicką firmą Future Processing, a teraz wspólnie komercjalizuje ją w innych firmach z branży wod-kan. System informatyczny działa na terenie kilkunastu osiedli mieszkaniowych wykorzystując obecnie blisko 100 urządzeń monitorujących ilość i ciśnienie wody przepływającej przez sieć wodociągową. Dzięki temu pracownicy MPWiK mogą w łatwy i szybki sposób zlokalizować jeden z najtrudniejszych typów awarii wodociągowej, czyli tzw. „ukryty wyciek”. – System działa w oparciu o czujniki zlokalizowane w sieci, które przez całą dobę dostarczają nam informację na temat poboru wody. Najważniejsze pomiary prowadzone są głównie nocą, kiedy mieszkańcy praktycznie nie zużywają wody. Po wytypowaniu miejsca awarii nasze brygady, przechodzą do kolejnego etapu analizy, w którym lokalizują dokładne miejsce awarii wykorzystując urządzenia akustyczne. Dzięki tej metodzie awarie, które mogą generować straty rzędu nawet 15 tys. m3 wody na dobę, udaje nam się precyzyjnie zlokalizować i usunąć nawet w ciągu 72 godzin – tłumaczy Witold Ziomek, Prezes Zarządu Spółki.

Cyfrowej transformacji z pewnością sprzyjała jedna z podstawowych cech, która wyróżnia MPWiK S.A. na tle innych przedsiębiorstw – otwartość na wszelkiego rodzaju pomysły, mogące wpłynąć korzystnie na jego działalność, szczególnie jeśli zyska na tym klient i środowisko. Sprzyjająca jest również przynależność spółki do takich organizacji jak, EFQM (European Foundation for Quality Management) z siedzibą w Brukseli czy IWA (International Water Association) z siedzibą w Londynie. Całość dopełnia umiejętność pracy zespołowej i zapał wszystkich pracowników, którzy współpracują w wielu interdyscyplinarnych grupach. Dodatkowo, w spółce funkcjonuje Centrum Nowych Technologii, dział który jest odpowiedzialny za poszukiwanie innowacji oraz współpracę ze środowiskiem naukowym, a także, od niedawna, tworzenie „ekostystemu” rozwoju innowacji.

Pracownicy – jeden z filarów strategii spółki

Skuteczne realizowanie naszych ambitnych celów nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania pracowników – przyznaje prezes Witold Ziomek. Dlatego też MPWiK stwarza im warunki do rozwoju, czego dowodem jest powołanie do życia Centrum Rozwoju Kadr (CeRoK) – własnego działu edukacyjnego pracowników, opartego o wiedzę najbardziej doświadczonych pracowników firmy. To odpowiedź na zjawisko zmiany pokoleniowej w związku ze starzeniem się kadry MPWiK i konieczność zatrudniania nowych pracowników. Główne zadania Centrum Rozwoju Kadr, to podnoszenie wiedzy i umiejętności, a tym samym szkolenia wynikające z bieżących potrzeb. Wszystkie instalacje oraz materiały edukacyjne zostały wykonane z inicjatywy i przez samych pracowników. CeRoK opiera się o fachowość i doświadczenie wieloletnich pracowników spółki, którzy swoją wiedzą dzielą się z innymi zatrudnionymi, ale uzupełnieniem jego oferty są również szkolenia realizowane przez specjalistyczne firmy.

Aleksander Łoś