Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: DOBRA FIRMA, DOBRY PRACODAWCA i EKO FIRMA.

Redakcje Forum Biznesu i Biznes Trendy typują instytucje spełniające zasadnicze kryteria związane z koncepcją CSR. Podstawowym założeniem jest pozytywne oddziaływanie firmy na swoje najbliższe otoczenie, działanie w skali lokalnej. Troska o środowisko naturalne i pracowników.

Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności potwierdza status Przedsiębiorstwa – jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia – z którą warto się związać i współpracować.

Dodatkowo laureaci Programu tworzą elitarny Klub Liderów CSR oraz spotykają się na konferencjach poświęconych tematyce biznesu społecznie odpowiedzialnego, polityce pracowniczej i ekologii.

KLUB LIDERÓW CSR to ponadbranżowa organizacja skupiająca Laureatów wszystkich edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności oraz te firmy, dla których działania w zakresie CSR stanowią ważny element kompleksowej strategii zarządzania.

Głównym założeniem Klubu jest kształtowanie świadomości społecznej oraz edukacja w tym zakresie.

Wszystkie projekty realizowane przez Członków Klubu Liderów CSR swoim charakterem wpisują się w założenia biznesu społecznie odpowiedzialnego i tym samym stanowić będą doskonałe narzędzia promujące w różnych środowiskach działania zgodne z kodeksem dobrych praktyk i etyką w biznesie.

Więcej informacji o Programie: http://spolecznieodpowiedzialni.info