Centrum Medyczne Damiana powstało w 1994 r. Było wówczas pierwszą, a zarazem jedyną, prywatną placówką w Warszawie, posiadającą szpital i przychodnię. Obecnie, po ponad 20 latach, Centrum posiada szpital z oddziałami diagnostyczno-zabiegowym i chirurgii jednego dnia oraz 7 przychodni ambulatoryjnych, w tym Centrum Medyczne dla dzieci i Centrum Rehabilitacji. Na początku 2018 r. otwarte zostaną dwie nowe placówki – na Ursynowie i Pradze w Warszawie.

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji specjalistycznych dla dzieci i dorosłych, diagnostykę obrazową i laboratoryjną, rehabilitację, a także medycynę przeciwstarzeniową. Przeprowadza również badania endoskopowe, w tym kolonoskopię i gastroskopię. Szpital Damiana specjalizuje się głównie w przeprowadzaniu zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, okulistycznej (leczenie zaćmy), onkologicznej, urologicznej, ginekologicznej, laryngologicznej oraz plastycznej. Zabiegi, w zależności od wykonywanej procedury, odbywają się w ramach pobytu jednodniowego lub wymagają kilkudniowej hospitalizacji.

Centrum Medyczne Damiana jest pierwszym prywatnym ośrodkiem medycznym w Polsce, w którym przeprowadzane są zabiegi pobrania komórek macierzystych oraz szpiku kostnego od dawców, które następnie przeszczepiane są osobom cierpiącym na takie choroby, jak: białaczka, chłoniak, zespół mieloproliferacyjny oraz nienowotworowe zespoły uszkodzeń szpiku (anemia aplastyczna).

W myśl hasła „Z Damianem przez całe życie” pacjenci otoczeni są opieką lekarską od dnia narodzin. Zakres oferowanych usług oraz pakietów medycznych jest dostosowany do rosnących oczekiwań, zarówno najmłodszych, jak i dojrzałych pacjentów. Przyczynia się to do stałego podnoszenia standardów usług Centrum. – Pojęcie „jakości” w przypadku usług medycznych jest niezwykle istotne, ponieważ ma ono bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia naszych klientów. Większość z nich stanowią pacjenci indywidualni, którzy w razie konieczności skorzystania z usługi medycznej wybierają właśnie Centrum Medyczne Damiana, pomimo dużej konkurencji na rynku prywatnej opieki medycznej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach oraz posiadaniem kompleksowego zaplecza diagnostycznego – mówi Piotr Lach, Członek Zarządu Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o., i dodaje: – Abyśmy za każdym razem byli pierwszym wyborem pacjentów, musimy stale udowadniać, że podjęli najlepszą decyzję. Najwyższym poziomem jakości naszych usług musimy sprawić, żeby nie zmienili swojej decyzji w razie potrzeby skorzystania z usług medycznych. Dlatego też CMD od blisko 25 lat koncentruje się na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta.

Wysoka jakość oferowanych usług jest potwierdzona certyfikatami i nagrodami. CMD od 2012 r. posiada Akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Certyfikat ISO. Poziom spełniania wszystkich standardów akredytacyjnych przez Szpital Damiana oceniono na 89 proc., co uplasowało placówkę na 3. miejscu w Polsce. Akredytacja objęła system, dzięki któremu usługi świadczone są zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, że szpital ma możliwość dokonania samooceny, poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania, jakimi są standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala cały czas udoskonalać istniejące w szpitalu procesy.

CMD znajduje się na mapie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). – Uczestniczymy również w programie „Szpital bez Bólu” i „Bezpieczny Pacjent”, którego zadaniem jest udoskonalenie systemu zapobiegającego wszelkim zdarzeniom niepożądanym, zagrażającym zdrowiu i życiu pacjenta – podkreśla Piotr Lach. – Staramy się stale podnosić jakość naszych usług również poprzez dodawanie do naszej oferty innowacyjnych, a zarazem skutecznych metod leczenia. Wykonujemy szereg procedur ortopedycznych związanych z odmładzaniem stawów z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz osocza bogatopłytkowego. Rozpoczęliśmy również wykonywanie terapii rezonansem magnetycznym, która od ponad 20 lat cieszy się dużym powodzeniem w Niemczech oraz Szwajcarii.

W klinice, specjalizującej się w medycynie przeciwstarzeniowej wykonywane są Profilaktyczne Bilanse Biologiczne (PBB), które wykorzystuje się w celu oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń poszczególnych układów, sprzyjających wystąpieniu chorób, które ujawnią się dopiero za kilka lub kilkanaście lat. – Dzięki bilansom biologicznym zajmujemy się zdrowiem pacjenta, co przekłada się także na jego wydajność (np. mniejsza absencja w pracy, większa wydajność psychofizyczna) oraz zdolność adaptacji do środowiska fizycznego, psychicznego i społecznego, w którym żyje, co wydaje się odgrywać obecnie ogromną rolę, gdyż stres i zmiany, na jakie jesteśmy ciągle narażeni w dużej mierze charakteryzują współczesny świat – podsumowuje P. Lach.

Magdalena Tułecka