Bank nie będzie mógł łączyć roli ubezpieczającego i pośrednika. Będzie musiał też przekazać klientowi wyczerpującą i jasną informację o sprzedawanym produkcie.
Projekt rekomendacji U w sprawie stosowania dobrych praktyk przy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w bankach trafił wczoraj do publicznych konsultacji. „Konieczność opracowania jednolitego standardu rynkowego dotyczącego sprzedaży tych produktów wynikała ze stwierdzonych przez nadzór nieprawidłowości podczas kontroli w instytucjach finansowych” – czytamy we wstępie do projektu opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Wątpliwości nadzoru budziła współpraca banków i zakładów ubezpieczeń przy ubezpieczaniu kredytu – te pierwsze występowały i jako ubezpieczający, i jako pośrednik ubezpieczeniowy. Komisji nie podobało się, że klienci albo ich spadkobiercy nie mogli dochodzić roszczeń bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym. Mieli utrudniony dostęp do treści umowy i ograniczoną swobodę wyboru towarzystwa. Rekomendacja ma też przeciwdziałać pobieraniu zbyt wysokiej prowizji i nakłada na bank obowiązek prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej – także o ryzykach związanych z kupnem danego produktu.
Opracowany przez komisję projekt ma także na celu zaprzestanie oferowania klientom produktów inwestycyjnych niedostosowanych do ich potrzeb, sytuacji finansowej i wieku. Zdarzało się, że polisy zobowiązujące do regularnych wpłat przez kolejne 10–15 lat sprzedawano osobom po siedemdziesiątce.
„Rekomendacja ma poprawić jakość standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń w zakresie oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych. Powinna też przyczynić się do stabilnego rozwoju rynku produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez banki” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Komisja zastrzega jednak, że nie chciałaby, by rekomendacja U zniechęciła banki do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. – Chodzi nam tylko o to, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, co w konsekwencji będzie sprzyjać budowaniu prawidłowych relacji banku z klientami. Dążymy do tego, aby oferowanie ubezpieczeń przez instytucje finansowe wynikało z uregulowań wewnętrznych w ramach polityki opracowanej przez bank i zatwierdzonej przez jego zarząd. Cały proces powinien podlegać nadzorowi ze strony rady nadzorczej banku– tłumaczy KNF.
Komisja oczekuje, że uwagi do projektu zostaną przekazane do 24 stycznia, a sama rekomendacja U zostanie wprowadzona w życie nie później niż do 1 listopada 2014 r.