Wdrożenie rekomendacji U może wzmocnić pozycję klientów kupujących produkty bankowe. Ale też zuboży ofertę tych instytucji
Mimo opóźnienia już o kwartał wejścia w życie naszych wytycznych część banków nie zdąży się przygotować i z końcem marca będą musiały wycofać ze sprzedaży swoją ofertę ubezpieczeniową. Rekomendacja U to opracowany przez Komisję Nadzoru Finansowego zbiór zaleceń dla banków sprzedających polisy. Pierwotnie miał zacząć obowiązywać od początku 2015 r., ale KNF uznała argumenty bankowców twierdzących, że potrzebują więcej czasu.
Nadzór liczy, że instytucje finansowe zdołają wdrożyć wytyczne dotyczące bancassurance do końca marca, ale nieoficjalnie bankowcy wątpią, by wszystkim to się udało. Spodziewają się więc, że niektóre banki, aby spełnić wymogi KNF, za kilka tygodni wprowadzą rozwiązanie przejściowe, które będzie polegało na... czasowym wstrzymaniu sprzedaży części produktów. Wrócą z nimi na rynek dopiero po pewnym czasie, gdy zdołają przygotować ofertę spełniającą warunki rekomendacji. Będzie to dotyczyć przede wszystkim grupowych ubezpieczeń sprzedawanych w pakiecie z kartami, rachunkami osobistymi czy kredytami.
Najważniejszym celem rekomendacji U jest zmiana modelu wynagradzania banków z tytułu dystrybucji ubezpieczeń grupowych. Dziś kupując polisę w banku wymaganą np. przy umowie o kredyt czy kartę, ubezpieczamy się właśnie grupowo, a bank jako pośrednik zarabia na prowizji od tej sprzedaży. Zgodnie z rekomendacją U wciąż będzie mógł tego rodzaju ubezpieczenia dystrybuować, ale nie będzie mógł z tego tytułu otrzymywać prowizji od ubezpieczyciela. Będzie więc miał trzy wyjścia: nadal oferować takie ubezpieczenia i nic na tym nie zarobić, wycofać je ze sprzedaży albo zamienić umowę grupową na indywidualną. To ostatnie nie jest jednak takie proste. – Banki będą musiały dostosować systemy informatyczne do zamiany polis grupowych na indywidualne. Ponadto sprzedażą ubezpieczeń w bankach będą mogli się zajmować tylko pracownicy zarejestrowani przez Komisję Nadzoru Finansowego jako osoby fizyczne wykonujące działalność agencyjną. Wpis zostanie poprzedzony egzaminem z wiedzy. Wszystko to wiąże się z różnego rodzaju kosztami i będzie rozłożone w czasie – uważa Tomasz Raczyński z mBanku.
Część ekspertów uważa, że w wyniku implementacji rekomendacji oferta banków zostanie zubożona na stałe. – Niektóre banki mogą zlikwidować grupową formę ubezpieczenia ochronnego. Skutkiem może być pozbawienie części klientów dostępu do ubezpieczeń, np. od utraty pracy – uważa Piotr Zadrożny, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych zakładów ubezpieczeń w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
Rekomendacja U to reakcja KNF na nieuczciwe praktyki niektórych banków. Sprzedając grupowe ubezpieczenia, występują w roli podmiotu ubezpieczającego, który otrzymuje od towarzystwa prowizję z tytułu sprzedaży polisy. Ubezpieczonym pozostaje klient, ale nie ma on możliwości wyboru towarzystwa, w którym zostanie kupiona polisa, i nie ma wpływu na cenę ubezpieczenia. Jednak w razie konieczności wypłaty odszkodowania dochodzenie świadczenia jest utrudnione, gdyż bankowi nie zależy na tym, by się o to starać.
496 zł średnia składka jednorazowa ubezpieczenia powiązanego z produktem bankowym
10 mln liczba polis sprzedanych przez towarzystwa ubezpieczeń na życie za pośrednictwem banków w III kw. 2014 r.