Każdorazowe rozszerzenie zakresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz zwiększenie wysokości wypłacanych odszkodowań i zadośćuczynień, bezpośrednio wpływa na wzrost cen obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Paweł Sawicki dyr Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w KNF.

"Ceny będą rosły, jeżeli będziemy zwiększali wysokość odszkodowań i zakres odpowiedzialności zakładów ubezpieczeniowych" - powiedział Sawicki.

"W ostatnim czasie, naszym zdaniem, zmiany przepisów prawa i pewne orzeczenia sądowe spowodowały, że zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń się zwiększył i że zakłady zostały zobowiązane do wypłaty wyższych odszkodowań" - dodał.

Wiceminister finansów Leszek Skiba poinformował, że w poprzednich latach mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy wynik techniczny z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wśród zakładów ubezpieczeń był ujemny.

"Te wyniki w latach 2015 i 2016 sięgały 1,1 mld zł tego ujemnego wyniku technicznego, co oznaczało, że płacone składki nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wypłatą ubezpieczeń w tym zakresie" - powiedział Skiba.

Wyjaśnił, że Komisja Nadzoru Finansowego wezwała we wrześniu 2015 roku ubezpieczycieli do prawidłowego ustalania składki, tak aby wynik techniczny był zbilansowany, aby skorygować to, co się działo w ostatnich latach. "W wyniku tego wezwania firmy ubezpieczeniowe zaczęły podnosić stawki" - dodał Skiba.

Poinformował on, że tempo wzrostu składek w I kw. 2016 roku wyniosło 6 proc., w II kw. prawie 11 proc., w III kw. prawie 20 proc., na koniec 2016 roku, w ujęciu rok do roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły średnio prawie o 29 proc.

Sawicki poinformował też, że wynik techniczny ubezpieczycieli z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w tym roku dodatni.

"Mamy najświeższe dane dotyczące wyniku technicznego. Po raz pierwszy od długiego czasu wynik jest pozytywny i w I kw. tego roku wyniósł 85 mln zł. Dobrze, że wynik jest dodatni, to pierwszy taki odczyt tego wskaźnika i sytuacja w tym zakresie będzie przez KNF monitorowana" – powiedział Sawicki.

Dodał, że w ubiegłym roku za ten sam okres wynik wyniósł minus 315 mln zł.(PAP)