Marzec był bardzo udanym miesiącem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ciągu 30 dni aktywa, którymi zarządzają, poszły w górę o 5,8 mld zł.
To największy wzrost od grudnia 2010 r., kiedy środki pod zarządzaniem TFI urosły o 9 mld zł. Na koniec marca w funduszach inwestycyjnych trzymaliśmy 126,6 mld zł. Ta kwota jest z kolei najwyższa od grudnia 2007 r.
Wzrosty te nie są jednak zasługą koniunktury na rynkach finansowych, bo ta, po niezłych dwóch pierwszych miesiącach roku, w końcu I kw. nieco się popsuła. Dodatnie wyniki udało się wypracować jedynie połowie funduszy, a ich wpływ na przyrost aktywów całego sektora wyniósł jedynie 120 mln zł. Pozostała część marcowego przyrostu to wpłaty nowych środków przez klientów.
Według szacunków firmy Analizy Online przewaga wpłat nad umorzeniami jednostek uczestnictwa funduszy w marcu wyniosła aż 5,2 mld zł. Większość z tej kwoty to jednak pieniądze wniesione do funduszy zamkniętych i inwestujących w aktywa niepubliczne. Podmioty te zarządzają już 17,6 mld zł, co oznacza, że zwiększyły swój stan posiadania o niemal 30 proc. O ponad 16 proc. wzrosły także aktywa funduszy sekurytyzacyjnych i osiągnęły poziom 2,1 mld zł.
Ale fundusze otwarte także cieszyły się sporą popularnością i pozyskały netto 1,1 mld zł. To wynik najlepszy od kwietnia 2010 r., kiedy nowi klienci wpłacili do funduszy 1,5 mld zł. Spośród podmiotów dostępnych dla wszystkich klientów najwyższe saldo nabyć i umorzeń zanotowały fundusze polskich papierów dłużnych – 0,9 mld zł. Zarządzają one już ponad 20 mld zł. Dobry miesiąc zanotowały także fundusze gotówkowe i pieniężne oraz absolutnej stopy zwrotu – dynamika zmian w obu grupach sięgnęła 2 proc.
W czterech segmentach rynku wartość zarządzanych pieniędzy zmniejszyła się. Najwięcej straciła grupa funduszy surowcowych, i to zarówno ze względu na ujemny wynik zarządzania, jak i na umarzanie jednostek przez klientów. Na koniec marca takie fundusze zarządzały 389 mln zł, co oznacza spadek w ciągu miesiąca o niemal 9 proc. Ubyło też pieniędzy zgromadzonych w funduszach mieszanych, ochrony kapitału oraz akcyjnych. Te ostatnie cieszyły się sporym powodzeniem wśród klientów, ale spadek wycen akcji na giełdach nie pozwolił im na zwiększenie aktywów. W funduszach akcyjnych mamy obecnie 24,5 mld zł.