PKO Bank Polski po raz kolejny oferuje Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane. Nowy 2-letni produkt inwestycyjny oparty jest o indeks giełdowy NASDAQ 100 – podaje serwis prasowy banku.

Daje to możliwość inwestowania m.in. w globalne, innowacyjne spółki technologiczne bez konieczności fizycznego zakupu akcji, przy pełnej ochronie kapitału w dniu wykupu.

Indeks obejmuje 100 największych amerykańskich, jak i międzynarodowych spółek nowoczesnych technologii, między innymi z branży IT, telekomunikacji oraz biotechnologii, jak i spółek z sektora przemysłowego czy handlu detalicznego i hurtowego. W skład indeksu wchodzą między innymi dobrze znane, globalne firmy takie jak Apple, Microsoft, Google, Oracle, Intel, Cisco, Amazon.com, Ebay czy Starbucks.

Nowy produkt zapewnia pośredni dostęp do instrumentów i strategii inwestycyjnych, które zwykle są nieosiągalne dla indywidualnych inwestorów lub wymagają dużej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, przy jednoczesnej ochronie kapitału przy dotrzymaniu końca okresu inwestycji. Produkt zapewnia 100 proc. udział we wzroście wartości indeksu po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji, pod warunkiem, że wartość indeksu w tym okresie nigdy nie będzie równa bądź nie przekroczy bariery 130-150 proc. początkowej wartości. Jeżeli natomiast wartość indeksu w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy tę barierę, klient na koniec inwestycji otrzyma kupon wynoszący 10 proc. w skali 2 lat.

Obserwacja bariery odbywa się codziennie. Ostateczna wartość barier zostanie ustalona w dacie emisji tj. 22 maja 2012 r., a jej wysokość będzie zawierać się w przedziale 130-150 proc.

Z oferty skorzystać mogą klienci indywidualni. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a okres subskrypcji trwa do 18 maja 2012 r. Data wykupu została określona na 22 maja 2014 r. Bieżące notowania indeksu NASDAQ 100 można śledzić na oficjalnej stronie www.nasdaq.com
Umowę o prowadzenie rachunku BPW zawrzeć można w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego.

BPW oparte o NASDAQ 100 to już piąty produkt inwestycyjny oferowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych. W ubiegłym roku Bank oferował Finanse Zjednoczone - BPW oparte o indeks S&P 500, papiery oparte o cenę miedzi oraz o cenę złota. Na początku tego roku w ofercie znalazły się BPW Strukturyzowane oparte na koszyku amerykańskich spółek.