Niezależne towarzystwa będą oferowały coraz więcej funduszy otwartych, choć nie przynoszą one spektakularnych zysków.
Wyniki wybranych funduszy otwartych na tle rynku / DGP
Przybywa niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych (nienależących do grup finansowych czy banków), które próbują swoich sił na rynku detalicznym – uruchamiają fundusze otwarte dostępne dla drobnych inwestorów indywidualnych. Plejada TFI do tej pory zarządzało funduszami zamkniętymi, w które swoje pieniądze mogły wkładać firmy lub milionerzy. Władze towarzystwa postanowiły jednak zmienić nazwę na Eques Investments TFI, a w połowie maja zamierzają uruchomić pierwszy fundusz otwarty – poinformował portal Analizy Online.

Lepsze od konkurencji?

Czy wyniki funduszy otwartych oferowanych przez TFI, które niegdyś specjalizowały się w zarządzaniu majątkami bogatych osób, są lepsze od konkurencji?
Niekoniecznie. Zbadaliśmy sześć takich przypadków. Te fundusze, które istnieją dłużej niż rok, są tylko minimalnie powyżej średniej dla swoich kategorii. W krótszej, bo trzymiesięcznej perspektywie, trzy fundusze osiągnęły stopy zwrotu powyżej średniej, a trzy – poniżej średniej. Najbardziej, w pozytywnym sensie, wyróżnia się Copernicus Akcji Dywidendowych, który zyskał w tym okresie 10,2 proc., podczas gdy kategoria funduszy akcji polskich straciła 1 proc. Najgorzej wypada Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (1,3 pkt proc. poniżej średniej).
Nie tylko posiadacze jednostek tych funduszy nie odnoszą spektakularnych sukcesów. Także zarządzające nimi TFI nie mogą być zadowolone z wielkości aktywów zgromadzonych w tych funduszach. Tymczasem wynagrodzenie TFI jest zwykle tym wyższe, im większą wartość mają aktywa w zarządzaniu.
W przypadku dwóch z sześciu wziętych przez nas pod lupę funduszy wartość aktywów w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszła w dół (Copernicus Akcji, Ipopema m-Indeks). Trudno też uznać za sukces pozyskanie od grudnia 2011 r. przez Ipopema Agresywny niewiele ponad 100 tys. zł, a od maja 2011 r. przez Copernicus Akcji Dywidendowych 1,9 mln zł. Najlepiej pod tym względem poradziły sobie Ipopema Obligacji (ruszył w listopadzie ub.r., ma 14,1 mln zł aktywów) oraz Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (wzrost wartości aktywów w ciągu roku o 141 proc.).

Bezpieczne pieniądze

Należy jednak pamiętać, że w ostatnich dwóch kwartałach to właśnie do funduszy bezpiecznych (dłużnych i pieniężnych) płynęły pieniądze. Klienci omijali fundusze agresywne (akcji) po krachu z III kw. 2011 r. Poza tym prywatne TFI nie mają tak dobrej sieci dystrybucji jak te należące do grup finansowych.
Eques Investments TFI ma zaoferować cztery fundusze otwarte (akcji, dłużny, pieniężny, aktywnej alokacji). Wymagana pierwsza wpłata to tylko 100 zł. Na rynek detaliczny zamierza wejść w najbliższych miesiącach także Altus TFI.

W ciągu ostatniego półrocza pieniądze płynęły do funduszy bezpiecznych