Kwota zgromadzonych środków na kontach klientów banku BGŻOptima wyniosła 2,5 mld zł na koniec czerwca, a liczba klientów przekroczyła 56 tys., poinformowali przedstawiciele banku.

Średnioroczny wzrost depozytów na polskim rynku, w ocenie ekspertów banku, spadnie do 5% do 2016 roku wobec 15% w latach 2006-2011. „Obecnie ponad 56 tys. osób jest klientami BGŻ Optima, zaś średnia kwota zgromadzona na lokacie wynosi 50 tys. zł. Na koniec czerwca bank zgromadził środki klientów wysokości 2,5 mld zł.

2,5 mld, zamiast przewidywanych 1,75 mld zł

Pierwotny plan zakładał, że będzie to kwota 1,75 mld zł na koniec tego roku i ona została już znacznie przekroczona, więc trudno powiedzieć jak będzie wyglądał poziom oszczędności w grudniu" - powiedział dyrektor zarządzający BGŻOptima Piotr Grzybczak podczas konferencji prasowej.

Reklama

Polskie depozyty warte 500 mld zł

Reklama

Oszczędności Polaków sięgają obecnie 960 mld zł, z czego ok. 500 mld zł stanowią depozyty. Polacy od lat preferują lokaty terminowe, które stanowią obecnie 51% zgromadzonych oszczędności. Są to zazwyczaj lokaty na krótkie terminy, które klienci wciąż odnawiają. W krajach takich jak Niemcy, czy Francja jest to ok. 20%, a najpopularniejszą formą oszczędzania w krajach Europy Zachodniej jest lokowanie środków na kontach oszczędnościowych. Średni depozyt Polaka to 2,8 tys. euro, podczas gdy np. w Czechach sięga on 6,7 tys. euro.

Jednocześnie, według szacunków ekspertów BGŻOptima blisko 50% wszystkich zgromadzonych depozytów i inwestycji w inne produkty należy do zaledwie 6% społeczeństwa. „Uważamy, że średnioroczny wzrost depozytów na polskim rynku do 2016 roku będzie sięgał 5%. To znacznie mniej, niż w poprzednich latach, kiedy było to 15%"- powiedział Grzybczak.

Dodał, że w przeszłości największy wpływ na rynek depozytów miały wzrost PKB, zachowania giełdy oraz regulacje podatkowe. W tym roku, szczególny wpływ na poziom depozytów miała likwidacja lokat jednodniowych. Od lutego do końca maja poziom depozytów sektora wciąż oscyluje wokół 490 mld zł.

W ocenie ekspertów BGŻOptima, nowe regulacje na rynku bankowym, szczególnie zawarte w Bazylei III wymuszą na nich konieczność utrzymywania dłuższych depozytów – na co najmniej 6, czy 12 miesięcy. „Mamy taką sytuację, gdzie popyt ze strony klientów rozmija się z tym, czego dostarczają banki, które szukają długich depozytów, przynaglane Bazyleą III.

Spodziewamy się jednak, że stopy procentowe będą spadać w perspektywie najbliższego roku, a oprocentowanie długoterminowych lokat będzie wyższe niż krótkich depozytów, co powinno zachęcić Polaków do lokowania na 12,24 miesiące i dłużej"- zaznaczył Grzybczak. Bank BGŻOptima jest częścią Banku BGŻ, jednak jego oferta nie jest dostępna w oddziałach tego banku, a wyłącznie w internecie.