Dostęp do internetu i samodzielność w wybieraniu rozwiązań inwestycyjnych dają szansę na to, aby inwestując, zaoszczędzić na wejściu kilka tysięcy złotych. Ale trzeba strzec się oszustów.
Istnieją platformy internetowe, które dają możliwość nabywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bez opłat dystrybucyjnych. Każda z nich oferuje dostęp do ponad 200 produktów tego rodzaju ponad 10 TFI i zagranicznych firm inwestycyjnych.
Tego rodzaju opłata (zwana także manipulacyjną) zależy od rodzaju funduszu, firmy oferującej fundusz oraz wpłacanej kwoty (maleje wraz ze wzrostem wpłacanego kapitału). Dla funduszy akcyjnych sięga zazwyczaj około 4 proc. wpłacanego kapitału. To oznacza, że już na samym początku kwota inwestycji jest pomniejszona np. z 10 tys. zł do 9,6 tys. zł.