Słyszałem, że zmienia się czas rozliczeń transakcji giełdowych – pisze w e-mailu do redakcji pan Łukasz. – Co to praktycznie oznacza dla przeciętnego drobnego inwestora indywidualnego i czy zmiany będą się wiązać z podwyżkami opłat za korzystanie z usług biur maklerskich – pyta nasz czytelnik.
Rzeczywiście zmiany zaczynają obowiązywać od 6 października br., czyli od dzisiaj, i obejmują najpopularniejsze transakcje giełdowe, tzn. obrót akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Modyfikacje są korzystne dla inwestorów. Do tej pory rozliczenie zakupu bądź sprzedaży akcji następowało w cyklu trzydniowym. Było to szczególnie irytujące przy zbyciu akcji. Pieniądze z takiej transakcji dostawało się bowiem na konto dopiero w trzecim dniu roboczym następującym po tym, w którym dokonało się transakcji. Sprzedaż akcji np. w poniedziałek oznaczała możliwość wypłacenia środków w czwartek, z kolei zbycie w środę umożliwiało wypłatę środków dopiero w poniedziałek w kolejnym tygodniu.
Reklama
Teraz się to zmienia. Rozliczenie nastąpi w drugiej dobie następującej po dniu dokonania transakcji. Sprzedaż akcji w poniedziałek zostanie więc zaksięgowana na naszym rachunku w środę. Z kolei transakcje ze środy będą rozliczone jeszcze w piątek tego samego tygodnia.
Zmiany mają charakter techniczny i nie wymagają ze strony inwestorów podejmowania żadnych działań w zakresie posiadanych przez nich rachunków maklerskich. Nie wiążą się one również z dodatkowymi opłatami. Jak tłumaczy Dariusz Marszałek, rzecznik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, za pośrednictwem którego rozliczane są giełdowe transakcje, zmiany są po prostu przystosowaniem się do nowych unijnych regulacji. Czas na zrealizowanie tego zadania mija dopiero 1 stycznia 2015 r., ale wiele krajów, jak np. Polska, Francja, Włochy, Wielka Brytania, zadeklarowało zmianę cyklu rozliczeniowego już 6 października tego roku.
Podstawa prawna
Art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.Urz. UE z 2014 r., seria L, nr 257, str. 1–72).