Czy wszystkie produkty oszczędnościowe przyniosą nam zysk? Odpowiedź jest zaskakująca… Niestety nie wszystkie. Decydując się na niektóre konta czy lokaty bankowe możemy stracić nasze środki, zamiast cieszyć się z zysków. Sprawdźmy, na jakie parametry warto zwrócić uwagę zanim powierzymy bankowi nasze oszczędności.

Wiele bankowych ofert depozytowych przykuwa uwagę stosunkowo wysokim oprocentowaniem wpłaconych na nie środków. Przy najkorzystniejszych obecnie propozycjach oprocentowanie może wynosić nawet 4% w skali roku. Oczywiście mowa tu przede wszystkim o ofertach na nowe środki, ograniczonych co do maksymalnego okresu umownego (nie przekraczającego zazwyczaj kilku miesięcy). Do tego dochodzi limit kwoty, którą można ulokować – najczęściej nie więcej niż kilka-kilkanaście tysięcy złotych…

Jak wiadomo jednak nie wszystkie depozyty, są oprocentowane na wysokim poziomie. Część banków, szczególnie te z ugruntowaną bazą depozytową, proponuje skromniejsze oferty oszczędnościowe wśród nich jest m.in. PKO BP czy Bank Pekao SA. Postanowiliśmy przyjrzeć się ich ofercie oszczędnościowej, która, co tu wiele mówić, nie jest konkurencją dla reszty.

Aktualne porównanie i ranking lokat bankowych. Sprawdź

PKO BP proponuje:

• Rachunek Oszczędnościowy Plus, którego promocyjne oprocentowanie dla kwot poniżej 10 000 zł wynosi 2,3% (tj. o 1,5% wyżej niż standardowo lub dla wyższych kwot). Za prowadzenie tego rachunku pobierana jest miesięczna opłata w wysokości 1 zł. Oznacza to, że w przypadku zdeponowania na rachunku mniejszych kwot opłata „pożre” nasze zyski
• lokaty terminowe, których oprocentowanie w zależności od zdeponowanej kwoty i rodzaju stopy procentowej (stała lub zmienna) oprocentowanie wynosi od 0,05% do 0,9%. W skali roku oczywiście

Bank Pekao SA z kolei oferuje e-lok@tę, której oprocentowanie dla 10- lub 30-dniowego okresu umownego wynosi zaledwie 0,75% w skali roku. Nieco lepiej prezentuje się oferta dla dłuższych okresów umownych. Oprocentowanie e-lok@ty zakładanej na 2-, 4- lub 6-miesięcy wynosi 1,8% w skali roku, e-lok@ta 3-miesięczna oprocentowana jest w wysokości 1,9% w skali roku a roczna – na 1,6% w skali roku.

Nie lepiej przedstawia się oferta depozytowa innych, większych banków działających na polskim rynku. Przykładowo:
• lokata terminowa Citi Handlowego, na którą wpłacimy 5 000 zł i zdeponujemy tę kwotę na 3 miesiące przyniesie 3,06 zł zysku (po opodatkowaniu). Oprocentowanie tej lokaty dla 3-miesięcznego okresu umownego wynosi 0,3% w skali roku
• Lokata klasyczna Banku BGŻ (także 3-miesięczna) powiększy wpłacone na nią 5 000 zł o… 3,57 zł (jej oprocentowanie dla tego okresu umownego to 0,35% w skali roku)
• także na T-lokacie Citi Handlowego nie zarobimy zbyt wiele – odsetki od 5 000 zł wyniosą (po 3 miesiącach) 5,10 zł. Oprocentowanie T-lokaty wynosi 0,5% w skali roku.
• Bardziej hojny dla swoich klientów jest Bank Zachodni WBK. Oferowana przez ten bank lokata terminowa oprocentowana jest (niezależnie od zdeponowanej kwoty i okresu umownego) na 1% w skali roku.Ten, kto myślał, że oferty depozytowe z dzienną kapitalizacją odsetek przeszły już do historii, ten się myli. W Banku Millenium można założyć konto oszczędnościowe Codziennie Więcej. Zdeponowane na nim środki w kwocie poniżej 0,5 mln zł oprocentowane są na 1,2% w skali roku. Kwoty 500 000 zł lub wyższe oprocentowane są w wysokości 2,2% w skali roku.

Zysk mały, a na dodatek opodatkowany…

Kolejną bolączką jest to, że od zysku wypracowanego na koncie oszczędnościowym czy lokacie odprowadzony zostaje 19% podatek (tzw. podatek Belki). Oznacza to, że i tak niewielki zysk będzie mniejszy jeszcze o 1/5 …

Dla przykładu jeśli zainwestowaliśmy początkowo kwotę 10 000 zł z oprocentowaniem 2,5% roczne odsetki przed opodatkowaniem wyniosą całe 25 zł, zaś po potrąceniu podatku zmaleją do poziomu ledwie 20,25zł. W przypadku rachunków „oszczędnościowych” w PKO BP nasz zysk dodatkowo pomniejszyć należałoby o miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku, czyli będzie on mniejszy o kolejne 12 zł.

Najwyżej oprocentowane lokaty bankowe. Porównaj online

Mały może więcej

Banki, które chcą aktywnie zwiększać bazę depozytową muszą co rusz zachęcać potencjalnych klientów oprocentowaniem wyższym niż rynkowa mediana dla danego okresu umownego. Bardzo dobre oferty okresowo udostępniane są w ramach bankowości mobilnej. Potępiać należy jednak wszelkie inicjatywy, które powodują zniechęcenie do oszczędzania: opłaty abonamentowe, całkowitą utratę odsetek przy przedterminowym zerwaniu czy niskie oprocentowanie lokat terminowych. Kwestia naszych oszczędności jest bardzo istotna, zwłaszcza w obliczu ubiegania się o najmniejszy kredyt hipoteczny, gdzie wkład własny jest warunkiem podstawowym.