PKO Bank Polski złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego i liczy, że będzie mógł uruchomić nową instytucję na przełomie 2014/2015 r., podał bank. Z kolei w 2015 r. bank miałby już zaoferować pierwszą emisję listów zastawnych dla inwestorów instytucjonalnych.
Reklama

"Utworzenie nowego podmiotu w Grupie PKO to nie tylko element realizacji strategii na lata 2013-15, która zakłada porządkowanie aktywów, wykorzystanie synergii oraz stworzenie fabryk produktowych, wspieranych przez bank pod względem operacyjnym, kapitałowym oraz dystrybucyjnym. To także ważna inicjatywa w kierunku stabilizacji sektora bankowego poprzez zmniejszenie ryzyka luki płynnościowej, która może przyczynić się także do korzystnego dla gospodarki zwiększenia dynamiki akcji kredytowej" - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny prowadzić będzie obsługę sprzedażową i posprzedażową w oparciu o model agencyjny w całej sieci detalicznej PKO BP, a także poprzez jego pośredników lub agentów. Model biznesowy zakłada bliską współpracę obu instytucji na zasadzie outsourcingu niektórych funkcji, podano także w materiale.

Według wstępnych założeń udział PKO Banku Hipotecznego w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych Grupy wyniesie do 30%. "Rozważany jest również transfer części obecnych kredytów hipotecznych banku matki do nowej spółki" - czytamy dalej.

"Finansowanie PKO Banku Hipotecznego w głównej mierze pochodzić będzie z emisji listów zastawnych dla inwestorów instytucjonalnych, w pierwszej kolejności na rynku polskim. Pierwsza emisja mogłaby nastąpić w 2015 roku" - zapowiedział także bank.

Siedzibą PKO Banku Hipotecznego będzie Gdynia.

W październiku ub.r. szef projektu banku hipotecznego PKO BP Rafał Kozłowski informował agencję ISBnews, że PKO BP planuje uruchomienie banku hipotecznego na przełomie 2014/ 2015 roku i szacuje, że ok. 30% nowej produkcji kredytów hipotecznych będzie realizowana przez PKO Bank Hipoteczny.