Związek Banków Polskich liczy, że ustawa o odwróconej hipotece będzie uchwalona w tym roku.

Według rządowych założeń, umowa na odwrócony kredyt hipoteczny będzie podpisywana zawsze na czas określony. Spadkobiercy zachowują prawo do dziedziczenia nieruchomości. Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął pod koniec kwietnia. Żeby stać się właścicielami domu, lub mieszkania, muszą spłacić dług wobec banku. Jeśli tego nie zrobią, to bank przejmuje nieruchomość.

Zrobimy wszystko, by informacja na ten temat była superkompetentna - podkreślił szef Związku Krzysztof Pietraszkiewicz. Chodzi to, by nikt nie został nabity w butelkę - dodał. W ocenie ZPB, nie należy liczyć, że iż produkt będzie oferowany przez większość banków. Mniejsza konkurencja nie musi przełożyć się na gorsze warunki oferty banku, jako że całość podstawowych praw konsumentów uregulowanych jest w ustawie - dodają jego przedstawiciele.