Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym nazywanej antylichwiarską. Czeka już ona wyłącznie na podpis prezydenta.
Ustawa przygotowana w resorcie finansów ma zapewnić z jednej strony większe bezpieczeństwo klientów instytucji pożyczkowych, z drugiej zaś – niższe koszty pożyczek.
Jak wielokrotnie wskazywała wiceminister finansów Izabela Leszczyna, nowe regulacje są bardzo potrzebne, gdyż na rynku występuje wiele patologii. Chodzi o praktyki pobierania nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą administracyjną, które często przekraczały wartość zaciągniętej pożyczki.