W związku z epidemią koronawirusa Bank Pocztowy zaoferował klientom możliwość zawieszenia rat kapitałowych przy spłacie kredytów i pożyczek gotówkowych oraz hipotecznych na okres do 6 miesięcy bez dodatkowej opłaty - poinformował bank w komunikacie.

Jak podano, zawieszenie rat kapitałowych możliwe jest na okres od 1 do 6 miesięcy, jednak w tym czasie koniecznie nadal trzeba będzie spłacać należne za ten okres odsetki.

W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, gdy składka płatna jest w ratach, spłata rat składki ubezpieczeniowej odbywa się zgodnie z zapisami umowy kredytowej. Wniosek o odroczenie rat kapitałowych kredytu należ złożyć na 5 dni przed terminem zapadalności raty. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, prolongata będzie obowiązywać od następnej raty kredytu. Klient zobowiązany będzie spłacić najbliższą ratę w terminie określonym w umowie. Po zakończeniu prolongaty nastąpi rekalkulacja rat (ustalenie nowej wysokości rat z zastosowaniem dotychczasowego okresu kredytowania).

Jak podkreśla bank, wydłużeniu nie ulegnie okres kredytowania, dzięki czemu nie ma konieczności podpisywania aneksu do umowy.

Złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kapitałowych możliwe jest zdalnie: za pośrednictwem infolinii Banku Pocztowego bądź systemów bankowości internetowej. We wniosku należy zamieścić informację, że prolongata związana jest z trudną sytuacją materialną związaną z panującą pandemią koronawirusa – nie wymagane są jednak jakiekolwiek zaświadczenia.

Według komunikatu możliwość skorzystania z opcji zawieszenia spłaty dostępna jest do odwołania.