Pierwsze propozycje branży mogą pojawić się pod koniec tygodnia.
Prawie wszystkie segmenty rynku finansowego zaoferowały w ostatnich dniach instrumenty wsparcia dla swoich klientów. Banki, firmy leasingowe, faktoringowe, a także branża pożyczkowa dały możliwość wakacji kredytowych. W przypadku banków możliwe jest zawieszenie płatności nawet na pół roku. Na tym tle wyróżniają się ubezpieczenia. Tu ofert dla klientów, którzy nie będą w stanie np. opłacać składek, nie ma.
– Nie można robić analogii pomiędzy rynkiem bankowym a ubezpieczeniowym. To dwa zupełnie odrębne obszary. Dla naszych klientów najważniejsza jest ochrona, czyli wypłata odszkodowań poszkodowanym – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Priorytetem była dla nas dotychczas zmiana formuły działalności operacyjnej – z fizycznej na zdalną. By klienci nie utracili z nami kontaktu, by mogli liczyć na nas, gdy zdarzy się szkoda – dodaje.