ZBP rekomenduje, by krajowy schemat oprzeć na funkcjonujących już rozwiązaniach i zdecydowanie odradza budowę od podstaw tzw. polskiej karty - informuje serwis Cashless.pl.

Zespół złożony z przedstawicieli kilkunastu banków, w tym państwowego PKO BP, stanowczo nie rekomenduje budowania od podstaw nowego, kartowego schematu płatniczego. - informuje serwis Cashless.pl

- Jak powiedziała mi osoba zbliżona do zespołu, budowa takiej karty miałaby uzasadnienie tylko w sytuacji, gdyby większość dużych banków zadeklarowała, że wszystkim swoim klientom zdecyduje się z dnia na dzień wydawać polską kartę. A to mało prawdopodobne, bo banki są związane długoletnimi umowami z organizacjami międzynarodowymi i jest nierealne, że te umowy zerwą. Oznaczałoby to utratę znacznych bonusów otrzymywanych od tych instytucji - czytamy na Cashless.pl.