KNF czeka z opinią na temat projektu ustawy frankowej na wyliczenia instytucji finansowych.
Wśród opinii do projektu ustawy, na mocy której banki miałyby zwracać osobom spłacającym kredyty hipoteczne zawyżone spready, nie ma jeszcze pisma z Komisji Nadzoru Finansowego. Powód? Jak wynika z informacji DGP, nadzór czeka na podsumowanie wyników ankiety rozesłanej do instytucji finansowych. Termin na odesłanie przez banki odpowiedzi już minął, teraz wyjaśniane są niejasności w przekazanych wyliczeniach. Podsumowanie wszystkich odpowiedzi najpierw trafi na obrady KNF (do 11 października, kiedy kończy się kadencja obecnego szefa Andrzeja Jakubiaka, zostały jeszcze dwa posiedzenia, z czego jedno w ostatnim dniu jego urzędowania), a dopiero później może zostać upublicznione. Podobnie było w przypadku wcześniejszych ankiet – rozpisanych przez nadzór w związku z pierwszym prezydenckim projektem: przewalutowania kredytów według tzw. kursu sprawiedliwego.
W najnowszym badaniu banki muszą przedstawić wyliczenia dotyczące liczby i wartości kredytów walutowych – zarówno indeksowanych, jak i denominowanych w walutach obcych (projekt ustawy daje większe korzyści posiadaczom kredytów indeksowanych niż denominowanych). W statystyce dla nadzoru bankowcy muszą podać także dane dotyczące tych kredytów, które zostały już spłacone, są w windykacji albo bank spisał je na straty. Projekt przewiduje, że „nadmiarowe” spready trzeba zwrócić nie tylko tym, które spłacają kredyty, ale także tym, których umowy już się skończyły. Osobno banki mają podać wyliczenia dotyczące zwrotu spreadu pobranego przy udzieleniu kredytu, a osobno przy spłacie, prowizjach lub opłatach. Dodatkowo bankowcy mają wyliczyć koszt przewidzianych w prezydenckim projekcie odsetek. Te kwoty mają odnieść do przewidywanego na ten rok wyniku finansowego i wysokości kapitałów w końcu br. Łączne koszty całej operacji mają uwzględniać osobno pomniejszenie klientom wartości ich zadłużenia (to podstawowy sposób zwrotu spreadów), wypłaty gotówki, ale też pozostałe wydatki (np. związane z przygotowaniami do całej operacji).