Przy rozwiązaniu przez klienta umowy o polisolokatę ubezpieczyciel nie ma prawa pomniejszać środków na ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym
Pogląd ten rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow wyraziła w stanowisku do sprawy toczącej się przed Sądem Najwyższym. Zostało ono zainicjowane pytaniem prawnym, jakie zadał jeden z sądów okręgowych. Nabrał on wątpliwości, czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania przez klienta umowy o polisolokatę (świadczenie wykupu) jest świadczeniem głównym czy ubocznym. Odpowiedź na to pytanie (ma być znana 3 grudnia 2015 r.) ma fundamentalne znaczenie dla analizy abuzywności postanowień umownych, które pozwalają ubezpieczycielom – w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez klienta – zatrzymać większą część (w niektórych przypadkach nawet 90 proc.) zgromadzonych na funduszu środków. Zgodnie bowiem z art. 3851 par. 1 kodeksu cywilnego świadczenia główne stron sformułowane w sposób jednoznaczny nie mogą być oceniane pod kątem łamania zakazów czy ograniczeń, przewidzianych dla niedozwolonych postanowień umownych.
Charakter świadczenia