Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 2006 r. uznając, że 20 banków zawarło niedozwolone porozumienie, wspólnie ustalając wysokość stawek opłaty interchange, pobieranej od transakcji dokonywanych kartami systemu Visa i Mastercard. Łączna wartość kar nałożonych wówczas to 164 mln zł.

"SA w wyroku z 6 października 2015 r. potwierdził, że porozumienie pomiędzy bankami było praktyką ograniczająca konkurencję. Utrzymał także wysokość kar finansowych nałożonych przez UOKiK uznając, że spełnia funkcję zarówno represyjną jak i prewencyjną. Wyrok jest prawomocny" -czytamy w komunikacie UOKiK.

Urząd podkreślił, że sprawa wysokości opłat interchange w międzyczasie została rozwiązana regulacyjnie. Obecnie wynosi ona maksymalnie 0,2% wartości transakcji dla kart debetowych oraz 0,3 % dla kredytowych, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to ok. 1,5%.

Opłata interchange, ustalana przez organizacje kartowe, stanowi dominującą część opłaty akceptantów kart płatniczych (firmy handlowo-usługowe przyjmujące płatność kartą) na rzecz agentów rozliczeniowych i jest przychodem banku - wydawcy karty płatniczej.