W opinii ekonomistów banku wtorkowe sygnały z RPP sygnalizują dłuższy okres z niezmienionymi parametrami polityki pieniężnej.

"Wobec pogłębiającej się deflacji oraz w związku z pogorszeniem perspektyw wzrostu w gospodarce światowej zmieniliśmy naszą prognozę stóp procentowych w 2016 roku" - napisano w komentarzu Pekao.

"Obecnie oczekujemy, że RPP utrzyma stopy bez zmian do końca 2016 roku wobec wcześniej prognozowanych dwóch podwyżek w drugiej połowie 2016 roku" - dodano.

Rada Polityki Pieniężnej na wtorkowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.

W komunikacie po październikowym posiedzeniu RPP oceniła, że w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć. Jednocześnie poprzez m.in. utrzymujące się ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących oraz obniżenie prognoz inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki zwiększa się niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu.(PAP)