Obecne oprocentowanie nominalne kredytów należy do najniższych w historii. Banki rekompensują to sobie dodatkowymi opłatami i prowizjami. Dlatego tak ważne jest, by przy porównywaniu ofert kredytów zwracać uwagę na ich całkowity koszt. Sprawdźmy, gdzie mogą czaić się pułapki.

Jak porównywać oferty kredytowe? Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by miały takie same parametry, dopiero wtedy porównywanie kosztów będzie miało sens. Poprzez parametry rozumiemy:
• całkowitą kwotę pożyczki, czyli to ile dostaniemy „do ręki” po potrąceniu wszystkich kosztów typu prowizja za rozpatrzenie wniosku, opłata przygotowawcza, składka na ubezpieczenie etc.; kwota ta musi być identyczna pomiędzy porównywanymi ofertami,
• ochronę ubezpieczeniową, która powinna uwzględniać podobne zakresy
• taki sam okres spłaty, czyli wybrany okres kredytowania.


Aktualne porównanie kredytów gotówkowych. Sprawdź wyniki

Niższe oprocentowanie nie zawsze oznacza tańszy kredyt

Reklama

Na koszty kredytu składają się odsetki, których wysokość wynika z wysokości oprocentowania nominalnego oraz różnego rodzaju koszty dodatkowe, w tym opłaty przygotowawcze, prowizje czy ubezpieczenia. O ile maksymalny pułap odsetek reguluje tzw. ustawa antylichwiarska (oprocentowanie nominalne nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej NBP), o tyle w kwestii pobierania opłat dodatkowych banki mają wolną rękę.

Aktualnie stopa lombardowa NBP jest na historycznie niskim poziomie (wynosi 2,5%), zatem maksymalna wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek w naszym kraju nie może przekroczyć 10% w skali roku. Nic dziwi więc, że w tej sytuacji dodatkowym kosztom należy się przypatrywać wyjątkowo uważnie, gdyż nie są one małe.

Reklama

Poniżej kilka przykładów, jak bardzo mogą różnić się poszczególne oferty kredytowe:
- Pożyczka 10 000 zł „na rękę” na 5 lat z prowizją 5% przy oprocentowaniu 10% - koszt odsetkowy 2 872 zł, pozaodsetkowy 526 zł, rata 224 zł przy RRSO 13%
- Pożyczka 10 000 zł „na rękę” na 5 lat z prowizją 15% przy oprocentowaniu 7% - koszt odsetkowy 2 196 zł, pozaodsetkowy 1 765 zł, rata 233 zł przy RRSO 15%
- Pożyczka 10 000 zł „na rękę” na 5 lat z prowizją 30% przy oprocentowaniu 0% - koszt odsetkowy 0 zł, pozaodsetkowy 4 286 zł, rata 238 zł przy RRSO 16%


Reasumując, niższe oprocentowanie, a nawet jego brak wcale nie muszą oznaczać niższego kosztu albo raty, wręcz przeciwnie – wystarczy wyższa prowizja i już pożyczka jest droższa.

Porównaj kredyty gotówkowe i wybierz najlepszy dla siebie

Najpierw policz, potem pożyczaj

Przed zawarciem umowy koniecznie należy sprawdzić nie tylko wysokość oprocentowania kredytu, ale również wysokość pobieranych opłat oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Warto też dopytać o ofertę bez ubezpieczenia albo dodatkowego produktu (np. rachunku bankowego lub karty płatniczej), o ile jest możliwość skorzystania z takiej opcji. Podjęcie dobrej i świadomej decyzji będzie możliwe dopiero po podliczeniu całkowitego kosztu kredytu.