Ubezpieczyciele oferują dwa rodzaje polis na życie, możemy ubezpieczyć się dożywotnio bądź na czas określony. I jeden, i drugi rodzaj polis może okazać się przydatny w konkretnych sytuacjach. Czym należy się kierować, dokonując wyboru?

Istotą ubezpieczenia na życie jest zapewnienie ochrony finansowej bliskim ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Rozróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń na życie: terminowe i dożywotnie. W tym artykule przyjrzymy się im, pokażemy jakie są ich wady i zalety. Zapraszamy do lektury.

Chcesz ubezpieczyć mieszkanie? Tutaj porównasz oferty

Ubezpieczenia terminowe

Terminowe ubezpieczenie na życie bardzo dobrze sprawdzi się jako „dodatek” do umowy kredytowej (przede wszystkim w przypadku kredytów hipotecznych). W takim przypadku możemy, z jednej strony z dużym prawdopodobieństwem określić, jak długo będziemy spłacać swoje zobowiązanie, z drugiej zaś kwoty takich kredytów są na tyle wysokie, że istnieje realne ryzyko, że nasi bliscy mogliby sobie nie poradzić z jego obsługą, gdyby nas zabrakło. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest właśnie polisa na życie zawierana na okres równy czasowi, przez jaki będziemy spłacali kredyt i opiewająca na kwotę równą wielkości zobowiązania.

Ubezpieczenia na czas określony sprawdzą się również jako zabezpieczenie dużych projektów życiowych. Młoda para, które podejmuje się wychowania dzieci, ma przed sobą co najmniej kilkanaście, jeśli nie więcej, lat wspólnych wydatków – począwszy od wyprawki dla niemowlaka po koszty wyższej edukacji. Także i w tym przypadku rozwiązaniem mogącym stanowić zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci jednego z rodziców jest terminowa polisa na życie o charakterze ochronnym.

Innym przykładem, w którym może mieć zastosowanie terminowa polisa na życie są duże i ryzykowne projekty zawodowe jednego lub obojga rodziców, szczególnie jeśli są one finansowane kredytem. W takim przypadku dobranie ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do skali i ryzyka przedsięwzięcia jest przejawem odpowiedzialności za stabilność finansową tych, którzy od nas zależą.

Zaletą ubezpieczeń na czas określony jest to, że klient od początku zna ich całkowite koszty i dobrze rozumie ich przeznaczenie. Po wygaśnięciu ryzyka, którego zabezpieczeniem jest polisa (np. po spłaceniu kredytu), ochrona ubezpieczeniowa przestaje mieć uzasadnienie. Można powiedzieć, że są to polisy, które najlepiej nadają się „do konkretnych zadań”.
W przypadku terminowych ubezpieczeń na życie zakłady ubezpieczeń częściej wymagają jednak szczegółowych badań zdrowotnych. Składki przy tego typu ochronie ubezpieczeniowej są zazwyczaj wyższe niż w przypadku umów bezterminowych.

Polisy dożywotnie

Polisy dożywotnie są z kolei zawierane bezterminowo. Z tego powodu najlepiej nadają się do zabezpieczenia powszechnych, ogólnych ryzyk, które towarzyszą nam przez całe życie. Oprócz ochrony na wypadek śmierci (polega ona na wypłacie jednorazowej sumy pieniężnej lub renty osobom uprawnionym lub uposażonym), tego typu ubezpieczenia warto rozbudować o dodatkowe umowy ochronne, szczególnie związane z utratą zdrowia.

Zakłady ubezpieczeń na życie mają w ofercie polisy na wypadek ciężkich zachorowań (w tym na raka), poważnej operacji, czasowej i całkowitej utraty zdolności do pracy, pobytu w szpitalu, rehabilitacji, skutków niebezpiecznych wypadków czy problemów zdrowotnych dzieci. W zależności od specyfiki naszej sytuacji (szczególnie zawodowej), możemy rozszerzyć ubezpieczenie na życie o te i inne opcje.

Ubezpiecz to, co masz najcenniejsze – swoje życie

Podsumowując, terminowe polisy na życie to dobre rozwiązanie pozwalające zabezpieczyć konkretne, określone w czasie i dobrze skalkulowane ryzyka. Natomiast polisy dożywotnie lepiej nadają się jako zabezpieczenie stałych, codziennych ryzyk, w tym ryzyka utraty zdrowia.