Związek Banków Polskich poinformował w środę o podpisaniu przez banki deklaracji w sprawie udzielenia wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe, w tym walutowe.

"Obecnie sektor bankowy przedstawia propozycje dalszych działań, które skierowane są do niektórych grup klientów. Banki w ramach posiadanych możliwości finansowych i przyzwolenia społecznego pragną w szczególności pomóc rodzinom i osobom uboższym, które nabyły mieszkanie na własne potrzeby oraz osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

"Pomoc ta jest systemowym rozwiązaniem, które banki w ramach swojej działalności mogą samodzielnie zaproponować – dodał.

Zgodnie z planami każdy z banków utworzy indywidulany fundusz stabilizacyjny w celu wdrożenia rozwiązań finansowych do przewalutowania kredytów mieszkaniowych w CHF.

System dopłat będzie dostępny po przekroczeniu określonego poziomu granicznego kursu szwajcarskiej waluty. Wsparcie lub pomoc będą udzielane według następującej zasady: mieszkanie do 75 m kw. lub dom do 100 m kw. i dochód kredytobiorcy niższy od średniej krajowej w momencie złożenia wniosku o podpisanie aneksu.

ZBP podał, że na to rozwiązanie banki łącznie przeznaczą w najbliższym czasie od 300 do 600 mln zł.

Dodatkowo banki przeznaczą łącznie 125 mln zł na Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych.

Zadaniem tego funduszu będzie wsparcie dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe w każdej walucie. Przewiduje się, że pomoc udzielana będzie do wysokości 100 proc. raty kapitałowo-odsetkowej w okresie 12 miesięcy, nie więcej niż 1500 zł miesięcznie.

Udzielenie wsparcia następować ma w przypadku niekorzystnego zdarzenia losowego u kredytobiorcy, utraty pracy lub choroby i poza szczególnymi przypadkami pomoc będzie mieć charakter zwrotny.

Banki zadeklarowały wydłużenie okresu funkcjonowania pierwszego pakietu pomocy dla kredytobiorców do końca 2015 roku z możliwością jego dalszego przedłużenia. ZBP podał, że poniesione przez bank koszty realizacji pierwszego pakietu w 2015 roku wyniosą łączne ponad 300 mln zł. Pakiet ten obejmował m.in. uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR CHF, zmniejszenie spreadu walutowego, czy przewalutowanie po średnim kursie NBP.

Zgodnie z zapowiedzią w najbliższym czasie banki wdrożą rozwiązania umożliwiające kredytobiorcom przenoszenie zabezpieczeń hipotecznych w celu ułatwienia zbycia mieszkania lub jego zamiany.

Z deklaracji wynika, że banki zadeklarowały wdrożenie nowych ustaleń do końca 2015 roku.