Nie milkną kontrowersje wokół nowych dowodów osobistych. Wśród zmian najwięcej wątpliwości budzi usunięcie informacji o adresie zameldowania. Czy w związku z tym będziemy mieli trudności podczas wnioskowania o kredyt lub konto osobiste?

Jeśli nasz obecny dowód osobisty jest nadal ważny, nie ma potrzeby wymieniania go na nowy. Możemy posługiwać się nim aż do upływu terminu jego ważności. W nowej wersji dokumentu wprowadzono kilka poważnych zmian. Możemy zaliczyć do nich:

- brak informacji o kolorze oczu posiadacza dokumentu
- brak informacji o wzroście posiadacza dokumentu
- brak skanu podpisu posiadacza dokumentu
- dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza dokumentu
- informacje o polskim obywatelstwie
- nazwy rubryk w języku angielskim
- brak adresu zameldowania

Wyszukiwarka kredytów gotówkowych. Porównaj kredyty w różnych bankach.

To właśnie ta ostatnia kwestia wzbudziła, i nadal budzi, wiele sporów i kontrowersji wśród obywateli. Niepotrzebnie. Jest to na pewno zdecydowany Plus, ponieważ przy każdej kolejnej zmianie meldunku nie będziemy zmuszeni wymieniać dowodu na nowy. Rodzą się jednak pytania: czy w przypadku załatwienia sprawy w urzędzie czy instytucji poradzimy sobie z nowym dokumentem bez adresu zameldowania? Czy dla banków brak adresu nie będzie przeszkodą we wzięciu kredytu czy skorzystaniu z innego produktu finansowego?

Nowe procedury

Istnieją trzy sposoby, dzięki którym załatwimy wszelkie sprawy w banku bez wpisanego do dowodu miejsca zameldowania. Zwykle wystarczy spełnić tylko jeden z nich. Jeśli zaś klient nie będzie dla banku zbyt wiarygodny, będzie musiał przejść kolejny etap weryfikacji swoich danych osobistych przez daną instytucję.

1. Pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania
Podstawowym dokumentem, potwierdzającym aktualne miejsce pobytu jest własnoręczne, pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania, złożone przez klienta. Autentyczność podanych informacji ma być potwierdzona podpisem osoby, której to dotyczy. Podanie nieprawidłowego adresu niesie ze sobą konsekwencje prawne - klientowi może zostać zarzucone oszustwo, za które grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności.

2. Zapłacone rachunki
Banki mają prawo wymagać od klienta przedstawienia opłaconego rachunku. Faktura z poprzedniego miesiąca będzie świetnym dowodem na potwierdzenie adresu zamieszkania klienta. Sytuacja taka będzie miała miejsce tylko w niektórych przypadkach, gdy pisemne oświadczenie wyda się zbyt mało wiarygodne.

3. Zaświadczenie z urzędu
Trzecim etapem weryfikacji miejsca zamieszkania klienta banku jest zaświadczenie z urzędu. W tym przypadku klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Ten wymóg może również sprawić niepotrzebny kłopot i fatygę dla klienta. Taka forma sprawdzenia prawdziwości danych złożonych przez osobę, starającą się o nabycie produktu finansowego, ma być rozwiązaniem stosowanym w ostateczności.

Jak widać, nie musimy martwić się o trudności z załatwieniem sprawy w banku. Przedstawione powyżej procedury nie wydają się być skomplikowane. Oczywiście wymagają dodatkowego czasu, pisania oświadczeń i ewentualnego pobrania zaświadczenia z urzędu, ale należy myśleć pozytywnie. Początki zwykle bywają trudne i z pewnością napotkamy się z pewnymi niejasnościami. Nowy dowód osobisty nie będzie jednak utrudnieniem w załatwieniu codziennych spraw. Należy również pamiętać, że stara wersja dokumentu nadal jest legalna i możemy z niej korzystać aż do momentu wygaśnięcia jego ważności.

Najbardziej aktualna porównywarka kredytów gotówkowych, kalkulatory kredytowe, artykuły i porady.

Nowy dowód osobisty można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, co jest znacznym ułatwieniem. Dotychczas można było to tylko zrobić w urzędzie odpowiadającemu naszemu miejscu zameldowania. W dodatku czas oczekiwania skróci się, a dzięki wielu zabezpieczeniom trudniej będzie go podrobić. Reasumując: nowy dowód to same plusy.